Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Identifikační číslo: 1461
Univerzitní e-mail: miroslav.zitnak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Koordinácia bezpečnosti práce na staveniskách
Autor: Ing. Nikoleta Beňová
Pracoviště: Katedra stavieb (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Koordinácia bezpečnosti práce na staveniskách
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je poukázať na fakt, že práca koordinátora bezpečnosti práce je dôležitá a prospešná pre bezpečnosť jednotlivých činností vykonávaných na stavenisku. Koordinátor by sa mal podieľať aj na prípravných prácach projektu, kde sa tiež určujú riziká prác a tým vie skôr reagovať na možné kolízie v oblasti bezpečnosti práce. Práca sa zaoberá hodnotením rizík pre jednotlivé oblasti BOZP na staveniskách a dodržiavaním zákonných predpisov pri určených činnostiach v rámci firmy. Popisuje a hodnotí prácu koordinátora bezpečnosti na stavbách. Koordinátor bezpečnosti by mal aktívne zapojiť všetkých pracovníkov zúčastňujúcich sa jednotlivých prác na stavenisku, aby spoločnými silami dosiahli bezúrazovú realizáciu stavebného diela.
Klíčová slova:stavenisko, nebezpečenstvo, koordinátor bezpečnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně