Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Identifikační číslo: 1461
Univerzitní e-mail: miroslav.zitnak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza nebezpečenstiev pri prácach v stiesnených priestoroch
Autor: Bc. Romana Krnčanová
Pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Prístavka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza nebezpečenstiev pri prácach v stiesnených priestoroch
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je dodržiavanie bezpečnosti pri práci v stiesnených priestoroch na stavenisku dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach. Cieľom bakalárskej práce je vyhodnotiť nebezpečenstvá pri prácach v stiesnených priestoroch, následne určiť mieru rizika a znížiť ju zavedením opatrení pri jednotlivých činnostiach v stiesnených priestoroch. Práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti vymedzujeme pojem bezpečnosť pri práci, stiesnené priestory a legislatívne zákony usmerňujúce bezpečnosť a ochranu zdravia na Slovenku. V empirickej časti analyzujeme proces vstupovania do stiesnených priestorov a nebezpečenstvá vyplývajúce z týchto činností. Zo záverov práce vyplýva, že pred vstupom do stiesnených priestorov je potrebné dodržiavať množstvo postupov, pri dodržiavaní ktorých sa zníži riziko úrazovosti na minimum.
Klíčová slova:Bezpečnosť pri práci., Riziko., Stavenisko., Stiesnené priestory.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně