Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Richard Hulík, PhD.
Identification number: 1462
University e-mail: qhulik [at] is.uniag.sk
 

Contacts
     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ramón Béger
Výpočet a účtovanie účtovných a daňových odpisov
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Danko
Všeobecne uznávané účtovné zásady a ich aplikácia v praxi
May 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ingeborg Ehrenholdová
Daňová optimalizácia v kontexte ekonomiky podniku
April 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Fiedlerová
Daňová sústava SR
May 2011
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Hrmová
Prístupy oceňovania majetku a záväzkov
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Hučková
Bilančná politika podniku a jej aplikácia v praxi
April 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Jurnická
Analýza účtovnej závierky vo vybranej účtovnej jednotke
May 2011
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Kollárová
Zásada preukázateľnosti v účtovníctve podnikateľov
May 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Simona Korgó
Analýza účtovnej závierky vo vybranej účtovnej jednotke
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mgr. Beáta Magová
Analýza účtovnej závierky vo vybranej účtovnej jednotke
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anna Ošťadnická
Daň z pridanej hodnoty v kontexte harmonizácie daní EÚ
April 2011Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Podskalan
Daňová optimalizácia v kontexte ekonomiky podniku
April 2011
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Šnircová
Komparácia systému spotrebných daní v SR s vybranými krajinami EÚ
April 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Pavel Šugra
Účtovné zobrazenie dlhodobého majetku
April 2011
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Valachyová
Majetková a kapitálová štruktúra podniku
May 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Vnučko
Účtovníctvo poľnohospodárskeho podniku
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress