Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Dušan Dobák
Identifikačné číslo: 1463
Univerzitný e-mail: dusan.dobak [at] uniag.sk
 
VŠ II.stupeň - Dekanát FEM (FEM)

Kontakty     Projekty     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ROVNÝ, P. -- DOBÁK, D. -- KÁDEKOVÁ, Z. Algorithm for calculating size and number of dairy cattle for earning small family farm´s living in conditions of the Slovak Republic.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 1796--1809. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/files/08/s8p14.html.

Originálny názov: Algorithm for calculating size and number of dairy cattle for earning small family farm´s living in conditions of the Slovak Republic
Autor: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. (34%)
Ing. Dušan Dobák (33%)
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Wolters Kluwer ČR
Miesto vydania: Praha
Rok zverejnenia: 2018
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/files/08/s8p14.html
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 1796
Do strany: 1809
Počet strán: 14
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: International scientific days 2018
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska pôda, farmy, náklady, mliečne výrobky
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

HORSKÁ, E. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. International scientific days 2018. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-180-6.

Originálny názov: International scientific days 2018
Anglický názov:
Editor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (34%)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (33%)
Ing. Marcela Hallová, PhD. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7598-180-6
Vydavateľ: Wolters Kluwer ČR
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)