Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikačné číslo: 1465
Univerzitný e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

     Výučba
     
Projekty     Publikácie          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zoltán Apacs
Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám jačmeňa
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Apacs
Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Barzóová
Fungicídna rezistencia huby Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Brachna
Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Petra Cintulová
Mykotoxíny v potravinách - výskyt, riziká a prevencia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marian Čeleš
Potenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlín
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michael Góber
FUNGICÍDNA OCHRANA JAČMEŇA PROTI FUZARIÓZE KLASOV
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michael Góber
Chemická ochrana proti fuzarióze klasov pšenice
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Horčíková
IN VITRO ÚČINNOSŤ FUNGICÍDOV PROTI PÔVODCOM FUZARIÓZ OBILNÍN
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Horváthová
Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám jačmeňa jarného
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Janíčková
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Keszegh
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa jarného
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jana Kičinová, PhD.
Výskyt fuzarióz a mykotoxínov na obilninách v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Kolesár
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Orsolya Komjátiová
Rezistencia huby Cercospora beticola voči fungicídom
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Kullač
Dynamika výskytu chorôb obilnín vo vybranej lokalite
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Janko Majera
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: RNDr. Miroslava Majeská, PhD.
Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Martosy
Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sylvia Matušíková, PhD.
Antifungálny účinok rastlinných výťažkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Sylvia Matušíková, PhD.
Fungicídna rezistencia patogénov v Slovenskej republike
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Milan Mihók, PhD.
Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike
október 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ľudovít Mišľan
Systémy fungicídnej ochrany obilnín proti listovým a klasovým chorobám
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Denis Onufer
Chemická ochrana proti listovým chorobám pšenice
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Peleš
Diverzita izolátov Cercospora beticola na Slovensku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Peleš
Rezistencia izolátov huby Cercospora beticola proti fungicídom
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Norbert Pustaj
Porovnanie ochrany jahôd proti škodcom a chorobám na anglickej a slovenskej farme
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Pustaj
Výskyt mykotoxínu DON v zrnách pšenice letnej
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Švecová
Štúdium rezistencie huby Cercospora beticola v in vitro podmienkach
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Švrček
Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám raže
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Trocha
Výskyt ušľachtilej formy Botrytis cinerea vo vinohradníckej oblasti Tokaj
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľudmila Trojčáková
Výskyt karanténnych škodlivých činiteľov zemiakov a ochrana proti nim
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Varga
Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám jačmeňa
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominik Zsidek
Fungicídna ochrana obilnín v poľnohospodárskom podniku MALINOVEC s.r.o, Santovka
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná