Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikačné číslo: 1465
Univerzitný e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium
Autor:
RNDr. Miroslava Majeská, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Ján Praslička, PhD.
Oponent 3:
doc. Ing. Gabriela Juhásová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium
Abstrakt:
ABSTRAKT Predkladaná práca prezentuje výsledky poľných pokusov, ktoré boli realizované na lokalite VŠS Malý Šariš v rokoch 2009 a 2010 ako aj výsledky laboratórnych sledovaní. Cieľom práce bolo štúdium interakcií fungicídov a prirodzenej populácie fuzárií, podieľajúcej sa na fuzarióze klasov a zŕn a in vitro štúdie mechanizmov fungicídnej rezistencie fuzárií. Hodnotený bol účinok fungicídov a ich vplyv na zmeny druhového spektra v populácii patogénov rodu Fusarium, na obsah mykotoxínov (DON, ZEA, T-2 toxín) v zrnách a stanovené boli aj hodnoty efektívnej koncentrácie na úrovni 50 % inhibície rastu mycélia. Napadnutie porastov bolo v roku 2009 na nižšej úrovni ako v roku 2010. Príčinou rozdielnej úrovne napadnutia boli iné poveternostné podmienky v jednotlivých sledovaných rokoch. V oboch rokoch boli stanovené ako najdominantnejšie patogény súvisiace s fuzariózou klasov F. graminearum a Microdochium nivale. Rovnaká prevalencia druhov bola zistená aj zo vzoriek symptomatických zŕn. Najúčinnejšie účinné látky proti fuzarióze klasu v roku 2009 boli tebuconazole, prothioconazole + tebuconazole a prothioconazole + fluoxastrobin a v roku 2010 prothioconazole + fluoxastrobin. Aplikované fungicídy mali vplyv aj na zmenu druhového spektra patogénov v klasoch aj v zrnách. Prípravky obsahujúce účinné látky patriace do chemickej skupiny triazolov efektívne redukovali výskyt druhov rodu Fusarium spp., zatiaľ čo kombinácia chemických skupín strobilurín + triazol lepšie eliminovala výskyt druhu Microdochium nivale. Obsahy mykotoxínov v zrnách boli pod legislatívne stanovenými hodnotami s výnimkou frakcie ružových zŕn separovaných z napadnutých klasov. Nebol zistený univerzálny prípravok, ktorý by všeobecne dosiahol zníženie obsahu všetkých troch testovaných mykotoxínov. Citlivosť/rezistencia proti fungicídom bola testovaná na 5 druhoch fuzárií (F. avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, M. nivale, F. poae). Najcitlivejším druhom voči všetkým fungicídom bolo M. nivale, naopak najmenej citlivé boli druhy F. graminearum a F. avenaceum. Každý druh fuzárií reagoval na testované koncentrácie účinných látok odlišným spôsobom. Preukázalo sa odlišné pôsobenie konkrétnych látok proti konkrétnym druhom fuzárií. U všetkých druhoch sa prejavila vysoká rezistencia voči účinnej látke chlorothalonil s výnimkou M. nivale, ktoré sa zníženou citlivosťou prejavilo pri prípravku cyproconazole + propiconazole. Najvyššia citlivosť sa prejavila u každého druhu fuzárií na iný prípravok: F. avenaceum (prothioconazole + fluoxastrobin), F. culmorum (prochloraz), F. graminearum (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol), M. nivale (tebuconazole + prochloraz) a F. poae (metconazole).
Kľúčové slová:
mykotoxíny, Fusarium, C 50, rezistencia, Fuzarióza klasov, fungicídy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene