Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Efficacy of fungicide treatment against Fusarium head blight
Written by (author): Ing. Michael Góber
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Vereš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:FUNGICÍDNA OCHRANA JAČMEŇA PROTI FUZARIÓZE KLASOV
Summary:Táto práca bola zameraná na testovanie účinnosti vybraných fungicídov proti fuzarióze klasov jačmeňa jarného. Porast jačmeňa jarného v rastovej fáze začiatku kvitnutia bol umelo infikovaný suspenziou spór F. graminearum a F. culmorum.Pri pokusoch boli použité prípravky Artea 330 EC, Falcon 460 EC, Fandango 200 EC, Prosaro 250 EC, Zamir 40 EW. V práci bol vyhodnotený index napadnutia fuzariózou klasov, pomocou čoho bola vypočítaná aj fungicídna účinnosť testovaných prípravkov. Najvyššiu fungicídnu účinnosť 36,28% dosiahol prípravok Fandango 200 EC. Druhú najvyššiu účinnosť preukázal fungicíd Falcon 460 EC s 30,20%. Najnižšiu ochranu jačmeňa jarného proti fuzarióze klasov zaznamenal Prosaro 250 EC s fungicídnou účinnosťou - 84,53%.Následne bol vypočítaný aj koeficient ekonomickej efektívnosti a zisk vzniknutý v dôsledku fungicídneho ošetrenia. Najvyššiu ekonomickú efektívnosť vykázal prípravok Artea 330 EC, so ziskom 101,50 eur.ha-1. Druhý ekonomicky najefektívnejší prípravok bol Zamir 40 EW, ktorý dosiahol zisk 77,63 eur.ha-1. Spomenuté fungicídy mali 7,7 eur.ha-1 a 5,17 eur.ha-1 koeficient ekonomickej efektívnosti. Najnižší zisk (21,25 eur.ha-1) a koeficient ekonomickej efektívnosti (2,1 eur.ha-1) preukázal prípravok Fandango 200 EC. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že najvyššiu ochranu proti fuzarióze klasov jačmeňa jarného zabezpečil Fandango 200 EC, avšak z ekonomického hľadiska bol najmenej perspektívny. Jednoznačne najlepšie ekonomické výsledky (zisk a koeficient ekonomickej efektivity) zaznamenal prípravok Artea 330 EC.
Key words:ochrana, fungicíd, fusarium

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited