Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikační číslo: 1465
Univerzitní e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
Autor: Ing. Zoltán Apacs
Pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
Abstrakt:Táto práca je zameraná na riešenie problematiky účinnosti chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.). Sledovaných bolo 9 fungicídov v porovnaní s neošetrenou kontrolou. Z každého variantu boli realizované 4 opakovania. Pokus sa nachádzal v katastri obce Veľké Zálužie, v kukuričnej výrobnej oblasti. Aplikácia fungicídnej ochrany sa uskutočnila v rastovej fáze BBCH 39-64 (T2 aplikácia). Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám sa overovala o 14 dní a vyhodnocovalo sa percentuálne napadnutie listovej plochy pšenice. Najrozšírenejšími patogénmi počas vegetácie v roku 2013 boli: septorióza pšenice (Mycosphaerella graminicola an. Septoria tritici), helmintosporióza pšenice (Pyrenophora tritici-repentis an. Drechslera tritici-repentis) a múčnatka trávová (Blumeria graminis). Napadnutie týmito chorobami bolo: 5,5 % (epoxiconazole + fenpropimorph), 5,63 % (azoxystrobin + cyproconazole), 8,38 % (tebuconazole + prothioconazole), 9,68 % (cyproconazole + propiconazole), 12 % (propiconazole + prochloraz), 12,5 % (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol), 13 % (epoxiconazole + metrafenone + fenpropimorph), 15,5 % (tebuconazole + prochloraz), 16,45 % (spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole) listovej plochy a najvyššie napadnutie bolo na kontrolnom variante a to 22,1 %. Na základe tohto napadnutia bola vypočítaná fungicídna účinnosť jednotlivých účinných látok. Poradie prípravkov je nasledovné: 75,1 % (epoxiconazole + fenpropimorph), 74,53% (azoxystrobin + cyproconazole), 62 % (tebuconazole + prothioconazole), 56,2 % (cyproconazole + propiconazole), 45,7 % (propiconazole + prochloraz), 43,44 % (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol), 41,2 % (epoxiconazole + metrafenone + fenpropimorph), 29,9 % (tebuconazole + prochloraz), 25,56 % (spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole). Poradie ziskovosti aplikácie fungicídov je nasledovné: azoxystrobin + cyproconazole (186,74 eur), epoxiconazole + fenpropimorph (180,7 eur), spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole (123,64 eur), cyproconazole + propiconazole (85,93 eur), spiroxamine + tebuconazole + triadimenol (70,24 eur), propiconazole + prochloraz (67,1 eur), tebuconazole + prothioconazole (58,22 eur), tebuconazole + prochloraz (28,33 eur), epoxiconazole + metrafenone + fenpropimorph (5,35 eur). Ako ekonomicky najefektívnejší fungicíd bol v roku 2013 proti listovým patogénom pšenice najúčinnejší fungicíd s kombináciou strobilurínovej a triazolovej účinnej látky.
Klíčová slova:pšenica, patogén, fungicíd

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně