Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Plant Protection (FAaFR)

     
     
Projects     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Chemická ochrana proti fuzarióze klasov pšenice
Written by (author):
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Chemická ochrana proti fuzarióze klasov pšenice
Summary:
Diplomová práca bola zameraná na testovanie účinnosti vybraných fungicídov proti fuzarióze klasov pšenice letnej f. ozimnej. Pšenica letná f. ozimná bola v rastovej fáze začiatku kvitnutia inokulovaná spórami húb F. graminearum a F. culmorum. V práci boli testované prípravky Artea Plus (cyproconazole + propiconazole), Prosaro 250 EC (prothioconazole + tebuconazole), Fandango 200 EC (fluoxastrobin + prothioconazole), Horizon 250 EW (tebuconazole), Zamir 40 EW (tebuconazole + prochloraz) a Swing Top (epoxiconazole + dimoxystrobin). Najvyššiu fungicídnu účinnosť 84,7%, proti fuzarióze klasov pšenice letnej f. ozimnej zaznamenal prípravok Horizon 250 EW. Za ním nasledoval fungicíd Artea Plus s 80,3%-tnou účinnosťou. Tretiu a štvrtú najvyššiu fungicídnu účinnosť mali prípravky Prosaro 250 EC (72%) a Zamir 40 EW (66,3%). Druhú najnižšiu fungicídnu účinnosť 64,6% dosiahol fungicíd Fandango 200 EC a najnižšiu fungicídnu účinnosť 59,7% proti fuzarióze klasov pšenice letnej f. ozimnej zaznamenal prípravok Swing Top. V práci bola vyhodnotená aj ekonomická efektívnosť aplikácie prípravkov. Aplikácia všetkých triazolových fungicídov bola rentabilná, na rozdiel od prípravkov obsahujúcich účinné látky strobilurín a imidazol. Ich aplikácia sa ukázala ako neranteabilná. Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že najlepšiu ochranu pšenice letnej f. ozimnej proti fuzarióze klasov zabezpečili triazolové fungicídy, ktoré boli efektívne aj z ekonomického hľadiska.
Key words:
fuzarióza klasov, ekonomická efektívnosť, fungicídna účinnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited