Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikačné číslo: 1465
Univerzitný e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
Autor: Ing. Adam Brachna
Pracovisko: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Vereš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinnosť chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice
Abstrakt:V rámci sledovania účinnosti chemickej ochrany proti listovým chorobám pšenice letnej formy ozimnej, odrode Panonia sme v poľných podmienkach sledovali škodlivosť a vývoj infekcie pšenice listovými chorobami, zastúpenie a škodlivosť jednotlivých listových chorôb na pšenici i stanovenie účinnosti fungicídov proti hlavným patogénom listov pšenice. Poľný pokus bol založený na pozemkoch poľnohospodárskeho družstva Čakajovce a Drážovce so sídlom v Čakajovciach. Sledovali sme percentuálne zastúpenie chorôb na listoch pšenice. V pokuse boli použité fungicídy Amistar Xtra, Amistar Opti, Artea Plus, Fandango 200 EC, Juwel, Caramba, Falcon 460 EC a Opus. V pokuse sa vyskytli choroby Puccinia persistens, Blumeria graminis, Pyrenophora tritici repentis. Najväčšie zastúpenia na listoch mala septorióza pšenice a helmintospóriová škvrnitosť listov pšenice po T2 termíne ošetrenia v rastovej fáze mliečna zrelosť. Z hľadiska výšky dosiahnutých úrod sa najpozitívnejšie prejavila účinnosť prípravkov Caramba a Opus. Najlepšiu biologickú účinnosť proti hrdzi a helmintospóriovej škvrnitosti listov dosiahli fungicídy Artea a Opus, voči hrdzi a septorióze prípravok Juwel. Na základe obdobia výskytu listových chorôb vyplýva, že v suchých rokoch kedy nie sú vhodné podmienky pre skorý rozvoj hubových chorôb možno skorú T1 aplikáciu fungicídov vynechať.
Kľúčové slová:fungicídy, listové choroby, pšenica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene