Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     
     
Projects     Publications
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Chemical control against barley diseases
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Marek Kovár, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa
Summary:V bakalárskej práci bola spracovaná problematika možnosti ochrany proti chorobám jačmeňa. Predmetom obsahovej časti je charakteristika významných chorôb jačmeňa, možnosti ochrany, popis prípravkov proti listovým chorobám jačmeňa a popis účinných látok, ktoré obsahujú tieto prípravky. Jačmeň je hostiteľom viacerých patogénov, z ktorých v našich podmienkach sú najvýznamnejší huboví pôvodcovia hrdzí, múčnatiek a škvrnitostí jačmeňa. Choroby rastlín majú vplyv na poľnohospodárstvo, pretože spôsobujú značné straty na úrode na celom svete. Proti týmto chorobám je možné použitie preventívnej, biologickej a chemickej metódy ochrany. Striedanie plodín patrí medzi hlavné preventívne metódy ochrany a je rozhodujúcim faktorom pre rozvoj alebo potlačenie patogénov a škodcov, ktorí môžu prežívať priamo v pôde alebo na rastlinných zvyškoch niekoľko rokov. S vývojom fungicídov sú objavené prípravky na chemickú ochranu ako sú strobiluríny, triazoly a nové generácie SDHI fungicídov. Výhodou týchto prípravkov je, že môžu byť kombinované a spolu tvoria široké spektrum proti rastlinným patogénom. Najčastejšie spomínanou účinnou látkou v súčasnosti je tebuconazole a epoxiconazole. Fungicídna rezistencia je jedným z hlavných problémov v chemickej kontrole chorôb rastlín. Rastlinné patogény môžu vyvinúť rezistenciu na fungicídy, ktoré majú lokálne špecifické pôsobenie. Pri aplikácii fungicídov, ktoré obsahujú podobné látky, sa stávajú neúčinným proti patogénom. Pri chemickej ochrane je tiež dôležitý termín aplikácie fungicídov. Názory autorov sú rôzne. Pre ozimný jačmeň kľúčový význam má T2 aplikácia, kým v jarnom jačmeni T1 je hlavný čas aplikovať fungicíd na ochranu plodiny.
Key words:fungicídy, chemická ochrana , choroby jačmeňa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited