Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fungicidal Resistance of Sclerotinia sclerotiorum in Slovakia
Written by (author): Ing. Jana Barzóová
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:Ing. Ján Gažo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fungicídna rezistencia huby Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Summary:Predmetom práce bolo posúdenie rezistencie huby Sclerotinia sclerotiorum voči fungicídom. Huba je pôvodcom bielej hniloby a v porastoch repky a slnečnice môže spôsobiť značné škody. Používanie fungicídov okrem iného prináša riziko vzniku rezistencie patogéna, ktorá už bola zistená vo viacerých krajinách. Riziko rezistencie je nebezpečné z hľadiska životného prostredia aj toxikológie, nakoľko znížená citlivosť patogénov vedie k zvýšenej frekvencii aplikácie fungicídov. Izoláty huby Sclerotinia sclerotiorum boli získané z infikovaných korunných lupienkov rastlín repky ozimnej na vybraných lokalitách Záhoria, okresu Topoľčany, stredného a východného Slovenska. Na sledovanie rezistencie boli použité fungicídy Amistar Xtra (azoxystrobin + cyproconazole) a Pictor (boscalid + dimoxystrobin). Fungicídy boli pridávané priamo do Erlenmayerových baniek obsahujúcich zemiakovo - dextrózový agar. Inhibičná účinnosť fungicídov bola zisťovaná na základe inhibície radiálneho rastu mycélia. Bolo zistené, že inhibičná účinnosť fungicídov na patogéna v závislosti od stúpajúcej koncentrácie účinných látok má zvyšujúci sa charakter. Inhibičná účinnosť pri účinných látkach azoxystrobin + cyproconazole dosiahla 100 % už pri koncentrácii 0,63 l/ha na izolátoch zo všetkých lokalít. Pri koncentrácii 0,06 l/ha (čo zodpovedá 10 % registrovanej dávky) dosiahli uvedené účinné látky v priemere 96,49 %-nú účinnosť voči patogénovi, a pri koncentrácii 0,006 l/ha (1 % registrovanej dávky) bolo percento účinnosti na úrovni 80,04 %. Boscalid + dimoxystrobin v koncentrácii 0,04 l/ha (10 % registrovanej dávky) spôsobili 95,95 %-nú účinnosť, pri koncentrácii 0,004 l/ha (1 % registrovanej dávky) klesla účinnosť až na 81,42 %. Výsledky poukázali na rozdielny účinok fungicídov na izoláty z jednotlivých lokalít. Spôsobuje to odlišná citlivosť patogéna Sclerotinia sclerotiorum na testované fungicídy. Na kmeňoch Sclerotinia sclerotiorum izolovaných zo Záhoria bola zistená 100 % inhibičná účinnosť látok boscalid + dimoxystrobin pri dávke 0,04 l/ha (10 % registrovanej dávky). Pri účinných látkach azoxystrobin + cyproconazole bola účinnosť nižšia. Účinnosť látok azoxystrobin + cyproconazole na izolátoch patogéna zo stredného Slovenska bola na úrovni 100 % inhibície rastu mycélia, kým látky boscalid + dimoxystrobin oscilovali na úrovni cca 80 %. Na izolátoch z okresu Topoľčany rovnako účinkovali látky azoxystrobin + cyproconazole, ako aj boscalid + dimoxystrobin. Patogén v tejto lokalite nie je rezistentný voči testovaným účinným látkam. Výsledky práce poukázali na rozdiely v úrovni rezistencie vybraných izolátov voči účinným látkam aj v závislosti od lokalít. Na väčšine lokalít bola účinnejšia kombinácia účinných látok boscalid + dimoxystrobin. Tieto fungicídy sú preto v daných lokalitách z hľadiska rizika vzniku rezistencie vhodnejšie na chemickú ochranu repky proti hube Sclerotinia sclerotiorum.
Key words:Sclerotinia sclerotiorum, inhibičná účinnosť, fungicídy, repka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited