Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Chemical protection against diseases of spring barley
Written by (author): Bc. Peter Keszegh
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa jarného
Summary:Bakalárska práca je zameraná na chemickú ochranu proti chorobám jačmeňa jarného vyskytujúcich v porastoch počas vegetácie. V procese ochrany proti patogénom ako najúčinnejší spôsob sa považuje chemická ochrana. Z časového hľadiska aplikácia v čase T1, sa používa v začiatočných fázach rastu, hlavne z preventívneho dôvodu. V časovom období T2, počas objavenia sa zástavkovitého listu ošetrujeme proti listovým patogénom jačmeňa. Používanie fungicídov v období T3, počas kvitnutia a klasenia je cielená proti chorobám klasov a zŕn jačmeňa jarného. Z dnešných trendov v závislosti od spôsobu hospodárenia ako najúspešnejší sa považuje integrovaná ochrana v období T1, T2, T3, v ktorom používame chemické prípravky tri krát za vegetačné obdobie proti širokým spektrom chorôb. Spôsob aplikácie fungicídov dva krát za vegetačné obdobie v období T2 a T3 je cielená preventívne proti klasovým chorobám a už existujúcim listovým patogénom. Najmenej používaný je trend, pri ktorom aplikujeme fungicídy so širokým spektrom účinku v časovom intervale T2 raz za vegetačné obdobie s cieľom chrániť zástavkovitý list.
Key words:ochrana, chemická ochrana, choroby jačmeňa, jačmeň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited