Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Plant Protection (FAaFR)

     
     
     
Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Chemical protection of wheat against leaf diseases
Written by (author): Bc. Ján Kolesár
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Summary:Kolesár, Ján: Listové choroby pšenice Bakalárska práca Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra ochrany rastlín. Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. Nitra, 2016 V úvode bakalárskej práce charakterizujeme najvýznamnejšiu obilninu, ktorou je pšenica letná forma ozimná. Hlavná pozornosť je venovaná problematike vybraných listových chorôb na porastoch pšenice. Cieľom práce je okrem iného, poukázať na rôzne spôsoby ochrany v boji proti týmto listovým chorobám na území Slovenskej republiky. V práci je popísaný vplyv chorôb na celkovú kvantitu a kvalitu úrody pšenice. K dnešným trendom patrí predovšetkým chemická ochrana, kde má pestovateľ na výber z kvanta prípravkov. Čo sa týka samotnej aplikácie prípravkov, poznáme 4 štádia, kedy je vhodné aplikovať fungicíd na porast, T0 sa považuje za aplikáciu preventívnu v rastovej fáze BBCH 30-31, neskôr sa používa aplikácia s označením T1, pôsobí najmä na múčnatku trávovú a rôzne hrdze, pri ošetrení T2 sa zameriavame na ochranu vlajkového listu, ktorý vyživuje samotný klas (BBCH 39), posledným fungicídnym ošetrením je aplikácia v rastovej fáze kvitnutie, T3, účinnosť je zameraná na ochranu klasu pšenice pred fuzariózami. Najideálnejšie je použiť všetky 4 ošetrenia a vytvoriť tak clonu nad celým vegetačným rastom pšenice. K hlavným pozitívam ich používania patrí najmä ich časovo nenáročná aplikácia, uľahčenie ľudskej práce a jej fyzickej náročnosti, rýchlejšie odstránenie škodcov, či chorôb. Ich používanie patrí k aktuálnym svetovým trendom, z dôvodu neustálej snahy o zvyšovanie produkcie a výnosov.
Key words:
chemická ochrana, fungicídy, listové choroyby, pšenica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited