Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The efficacy of fungicides against leaf diseases of spring barley
Written by (author): Ing. Zuzana Horváthová
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám jačmeňa jarného
Summary:V diplomovej práci je riešená problematika najzávažnejších listových chorôb jačmeňa siateho. Podstatou práce je vyhodnotenie pokusu so zvolenými fungicídmi v lokalite Lužianky v roku 2016, ktorý sa uskutočnil na jarnom jačmeni odrody Malz. Cieľom bolo vyhodnotenie intenzity napadnutia porastu jačmeňa jarného listovými chorobami, zhodnotenie fungicídnej účinnosti prípravkov Tebucur 250 EW (tebuconazole), Property 180 SC (pyriofenone) a Faxer (prochloraz) a ich vplyv na úrodu zrna. Sledovaných bolo 6 variantov v porovnaní s neošetrenou kontrolou. V pokuse sa uskutočnili dve aplikácie fungicídov v závislosti od variantov, prvá v rastovej fáze BBCH 34-37 (T2 aplikácia) a druhá v rastovej fáze BBCH 61 (T3 aplikácia). Napadnutie listovými patogénmi sa hodnotilo 11 dní po T3 aplikácii. Zistený bol silný infekčný tlak múčnatky trávovej (Blumeria graminis) a stredný výskyt hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres). Patogén Blumeria graminis bol hodnotený na F2 a F3 listoch, jeho výskyt na F2 listoch bol v rozpätí 0-28,95% a na F3 listoch v rozpätí 0,33-67,83%. Patogén Pyrenophora teres bol hodnotený len na F2 listoch a bol zistený výskyt 0-2,42%, v závislosti od variantu (vrátane kontroly). Na základe napadnutia bola zistená fungicídna účinnosť, najvyššia bola vo variante tebuconazole + pyriofenone (T2 aplikácia) + tebuconazole + prochloraz (T3 aplikácia) 98,69 %, nasledovali tebuconazole 96,42 %, tebuconazole + pyriofenone 96,26 %, prochloraz + pyriofenone (T2) + tebuconazole + prochloraz (T3) 91,93 %, prochloraz + pyriofenone 82,34 % a najnižšia bola zaznamenaná vo variante prochloraz 51,16 %. Aplikácia fungicídov mala vplyv aj na zvýšenie úrody v jednotlivých variantoch. Percentuálne zvýšenie v porovnaní s neošetrenou kontrolou bolo nasledovné: prochloraz + pyriofenone (T2) + tebuconazole + prochloraz (T3) 16,82%, tebuconazole + pyriofenone (T2) + tebuconazole + prochloraz (T3) 15,49%, tebuconazole + pyriofenone 13,28%, prochloraz + pyriofenone 11,68%, tebuconazole 11,47% a prochloraz 9,84%.
Key words:fungicídy, listové choroby, jačmeň jarný

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited