Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 

          Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Fungicidal protection of cereals in agricultural company MALINOVEC s.r.o, Santovka
Written by (author):
Department:
Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Fungicídna ochrana obilnín v poľnohospodárskom podniku MALINOVEC s.r.o, Santovka
Summary:V bakalárskej práci je riešená problematika súčasných listových chorôb na porastoch pšenice i jačmeňa. Cieľom práce je poukázať na jednotlivé listové choroby, charakterizovať ich vzťah k rastlinám a poskytnúť informácie o ich spôsoboch regulácie. Experimentálna časť je zameraná na účinnosť fungicídnej ochrany proti vyskytujúcimi sa patogénmi v sledovanej lokalite v roku 2017 na jarnom jačmeni. Kataster obcí sa nachádza v Ipeľskej pahorkatine, nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od 120 do 250 m.n.m. V pokusoch boli použité prípravky Capalo, Osiris, Adexar Plus a Duett Top. Sledovaná odroda jačmeňa jarného v pokuse bola Malz. Na sledovanej lokalite najčastejšou chorobou jačmeňa jarného bola múčnatka trávová a hnedá škvrnitosť jačmeňa, výskyt ostatných chorôb bol pod prahom škodlivosti. Výsledky poukazujú, že vhodná voľba a správna kombinácia fungicídov má vysoko efektívny vplyv na zdravotný stav jarného jačmeňa. V odrode Malz proti Blumeria graminis sa najvyššou účinnosťou prejavilo Capalo u variantu 2. Najslabší účinok proti múčnatke sa ukázal u variantu 3, ošetrený prípravkom Osiris. V pokusoch na účinnosť proti hnedej škvrnitosti jačmeňa za najúčinnejšie sa tiež osvedčilo Capalo. Na poslednom mieste voči Pyrenophora teres skončil Duett Top u variantu 5. Najpriaznivejší vplyv na úrodu bol pri prípravku Osiris, kedy prírastok úrody v porovnaní s kontrolným variantom bol 2,38 t.ha-1. Najnižšiu úrodu sme dosiahli vo variante 5, ošetrený s prípravkom Duett Top.
Key words:
listové choroby, jačmeň, pšenica, chemická ochrana, škodlivosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited