Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikačné číslo: 1465
Univerzitný e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mykotoxíny v potravinách - výskyt, riziká a prevencia
Autor: Bc. Petra Cintulová
Pracovisko: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mykotoxíny v potravinách - výskyt, riziká a prevencia
Abstrakt:Táto bakalárska práca spracováva poznatky o mikroskopických vláknitých hubách. Zaoberá sa charakteristikou vybraných mykotoxínov, ich vplyvu na organizmus a popísaním spôsobov zisťovania mykotoxínov v potravinách a krmivách. Na základe kompilačného charakteru bakalárskej práce boli zosumarizované odborné poznatky o vybraných mykotoxínoch. Táto práca bola vypracovaná podľa dostupných odborných zdrojov. Mykotoxíny sú látky predstavujúce nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a zdravie zvierat. Vyskytujú sa v rôznych produktoch rastlinného a živočíšneho pôvodu. Typickými komoditami sú obilniny, ovocie a zelenina, ktoré môžu byť kontaminované pred zberom ale aj po zbere. K expozícii mykotoxínmi dochádza najmä konzumáciou kontaminovaných potravín. Majú akútne alebo chronické účinky na organizmus v závislosti od ich prijímanej koncentrácie. Niektoré mykotoxíny majú schopnosť akumulácie v organizme. Za cieľové orgány ich pôsobenia sa považujú pečeň a obličky, nakoľko v nich dochádza k metabolizmu mykotoxínov. Z toho dôvodu sa vykonávajú preventívne opatrenia už na poli pri vysádzaní plodín. Využívajú sa odolné odrody a ich vysádzanie sa plánuje tak, aby sa predišlo stresom z tepla alebo sucha. Po zbere úrody sa musí zabezpečiť správne skladovanie, aby nedochádzalo k rastu mikroskopických húb a pri správnych podmienkach aj k produkcii mykotoxínov. Prítomnosť mikroskopických húb však nemusí nutne znamenať aj prítomnosť mykotoxínov. Pre stanovenie ich obsahu v potravine sa využívajú rôzne detekčné metódy. Úspešné metódy detekcie ponúkajú vysokú citlivosť, špecifickosť a najmä reprodukovateľnosť. Ich koncentrácia v potravine sa dá znížiť metódami dekontaminácie. Spôsoby dekontaminácie môžu byť fyzikálne, chemické a biologické. Tieto metódy znižujú hladinu mykotoxínov v potravinách alebo eliminujú ich biologickú dostupnosť v tráviacom trakte. Pre využitie chemických metód sa vyžaduje schválenie od regulačných orgánov. Biologické metódy využívajú mikroorganizmy a enzýmy. Hladiny mykotoxínov v potravinách boli stanovené nariadeniami pre zdravotnú bezpečnosť ľudí.
Kľúčové slová:mikroskopické huby, mykotoxíny, potraviny, toxicita, dekontaminácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene