Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Mycotoxins of the Fusarium genus in food
Written by (author): Bc. Michaela Janíčková
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo spracovať a zhrnúť aktuálne informácie o mykotoxínoch všeobecne a ďalej predovšetkým o mykotoxínoch rodu Fusarium. Táto práca sa venuje všeobecnej charakteristike vláknitých húb a ďalej rozdeleniu mykotoxínov rodu Fusarium na legislatívne sledované, kde patria napríklad zearalenón, deoxynivalenol, T-2 a HT-2 toxín a fumonizíny, a legislatívne nekontrolované napríklad skupina trichotecénov, nivalenol, fuzarenón X, diacetoxyscirpenol, eniatíny, fuzarín C, kyselina fuzárová, aurofuzarín a zeranol. Rody vláknitých húb, z ktorých najvýznamnejšie sú Aspergillus, Fusarium a Penicillium, dokážu spôsobiť kontaminácie poľnohospodárskych surovín a potravín. Ich mykotoxíny sú pôvodcami rôznych ochorení – mykotoxikóz- ktoré sú vážnym rizikom pre ľudí aj zvieratá. Toxíny rodu Fusarium majú najväčší význam v poľnohospodárstve a predstavujú najvýznamnejšieho kontaminanta obilnín vo všetkých klimatických pásmach sveta. Tieto mykotoxíny sú rozdelené na legislatívne sledované a nesledované. Obidvoje však spôsobujú devastujúce choroby rastlín a tak významné straty v poľnohospodárstve. V rastlinnej produkcii je napádaná predovšetkým pšenica, ovos, jačmeň, ovocie a zelenina. Prevencia kontaminácie musí prebiehať pred aj po zbere plodín, hlavne počas skladovania, dopravy a triedenia. V dôsledku požívania nakazených krmív, spôsobujú mykotoxíny v živočíšnej výrobe zdravotné riziko v produktoch ako je mlieko, vajcia a mäso. Smerné limity pre jednotlivé mykotoxíny sú stanovené legislatívou, vyjadrujú celkový denný príjem na deň a sú určené zdravotnými inštitúciami. Dekontaminácia toxínov vláknitých húb sa uskutočňuje rôznymi metódami, základnými z nich sú chemická, fyzikálna a biologická metóda. Účinný spôsob detoxikácie by mal byť nevratný, všetky formy a zlúčeniny mykotoxínov by mali byť odstránené a mala by byť zachovaná výživová hodnota potraviny.
Key words:
mykotoxíny, Fusarium, deoxynivalenol, zearalenón, fumonizíny, potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited