Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Chemical Protection Against Wheat Leaf Diseases
Written by (author): Bc. Denis Onufer
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Chemická ochrana proti listovým chorobám pšenice
Summary:V tejto bakalárskej práci je hodnotená chemická ochrana proti listovým chorobám pšenice. Cieľom práce bolo sledovať priebeh infekcií pšenice listovými chorobami, stanovenie zastúpenia hubových chorôb a najfrekventovanejších patogénov na jednotlivých listových poschodiach pšenice a testovanie fungicídnej účinnosti prípravkov proti konkrétnym listovým chorobám pšenice. Poznatky o chemickej ochrane sú zamerané na aktuálne portfólio fungicídnych prípravkov a na cielenú aplikáciu prípravkov v jednotlivých termínoch ochrany. V práci je vyhodnotená fungicídna účinnosť použitých fungicídov v listových poschodiach F1, F2 a F3. Výsledkami bolo zistené, že najviac sa v skúmanom poraste pšenice vyskytovala helmintosporióza pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) hlavne z dôvodu, že predplodinou bola pšenica, čo výrazne zvyšuje šancu na výskyt práve tohto patogéna. Na skúmanej pšenici letnej f. ozimnej odrody Lukullus sa patogén Pyrenophora tritici-repentis vyskytoval najmä v rastovej fáze BBCH 73-85. Patogény Blumeria graminis a Puccinia recondita sa objavovali v menšom rozsahu a teda pre porast pšenice neboli veľmi nebezpečné. Pri hodnotení po 21 dňoch od poslednej aplikácie fungicídu boli pozorovateľné všetky tri choroby na listových poschodiach F1, F2 a F3 v rastovej fáze BBCH 73. Pri hodnotení po 35 dňoch od poslednej aplikácie fungicídu boli vo voskovej zrelosti pozorovateľné choroby hrdza pšeničná a helmintosporióza pšenice na listovom poschodí F1. Z hľadiska fungicídnej účinnosti jednotlivých fungicídov je možné skonštatovať, že najlepšiu účinnosť proti helmintosporióze pšenice mal na liste F3 fungicíd Boogie Xpro, najnižšiu Amistar Xtra. Na liste F2 mal najlepšiu účinnosť fungicíd Zantara a najnižšiu Amistar Xtra. Na listovom poschodí F1 disponoval najvyššou účinnosť Boogie Xpro a najnižšou fungicíd Zantara. Pri účinnosti proti hrdzi pšeničnej bola fungicídna účinnosť použitých prípravkov pomerne vysoká na všetkých listových poschodiach, avšak číselne najmenšiu účinnosť mal fungicíd Amistar Xtra. Najvyššiu účinnosť proti múčnatke trávovej na listovom poschodí mal fungicíd Boogie Xpro. Najnižšiu fungicídy Amistar Xtra a Zantara. Na základe výsledkov počítanej fungicídnej účinnosti je možné povedať, že z použitých fungicídov mal pri všetkých sledovaných chorobách a na všetkých listových poschodiach najvyššiu účinnosť Boogie Xpro a naopak, najnižšiu, fungicíd Amistar Xtra. Z hľadiska úrody bola dosiahnutá najvyššia hodnota v ošetrovanom variante R4, na ktorý bol použitý práve fungicíd Boogie Xpro - vyhodnotený ako najlepší.
Key words:listové choroby, patogén, fungicídna účinnosť, pšenica, chemická ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited