Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identifikačné číslo: 1465
Univerzitný e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike
Autor: Ing. Milan Mihók, PhD.
Pracovisko: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Oponent 1:Ing. Marek Barta, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike
Abstrakt:Huba Cercospora beticola Sacc. je jedným z najdôležitejších patogénov cukrovej repy. Spôsobuje hnedú škvrnitosť listov a predstavuje významný ekonomický problém pre pestovateľov cukrovej repy na celom svete. Častá aplikácia fungicídov zvyšuje riziko vzniku rezistentných kmeňov huby. Cieľom tejto práce bolo štúdium rozšírenia fungicídnej rezistencie patogéna C. beticola v Slovenskej republike v kontexte testovania účinnej fungicídnej ochrany repy proti hnedej škvrnitosti. Testovanie vplyvu použitých živných médií na morfologické vlastnosti izolátov C. beticola preukázalo, že najvhodnejšie médium na rast mycélia a sporuláciu bol TE agar (Tomato extract), nevhodným na kultiváciu a sporuláciu bol V8 agar. Na všetkých živných médiách bola najvyššia sporulácia pozorovaná pri teplote 25 °C. Na testovanie rezistencie huby v in vitro podmienkach bolo vyhodnotené ako najvhodnejšie PDA. Výsledky štúdie fungicídnej rezistencie populácie C. beticola potvrdili výskyt rezistentných kmeňov huby v Slovenskej republike. Podľa hodnoty EC50 bolo najviac rezistentných izolátov zaznamenaných k fungicídom Topsin (thiophanate-methyl), Score (difenoconazole) a Acanto (picoxystrobin). Nižší počet rezistentných izolátov bol zaznamenaný k fungicídom Yamato, Sfera 525 SC, Amistar Xtra, Bumper Super, Eminent 125 ME a Juwel . Boli zistené výrazné rozdiely medzi jednotlivými lokalitami v zastúpení rezistentných izolátov. Výsledky testovania prinášajú konkrétne rizikové účinné látky pre konkrétne lokality, ako dôležitý podklad pre voľbu správnej antirezistentnej stratégie. Ide najmä o alternáciu alebo vynechanie rizikových prípravkov z fungicídneho programu, proti ktorým bola zistená zvýšená miera rezistencie. Pri stanovení účinnosti fungicídov proti hnedej škvrnitosti repy v poľných podmienkach bolo zistené, že pri dvojitom ošetrení boli najúčinnejšie kombinácie fungicídov v zostupnom poradí: Juwel + Eminent 125 ME, Juwel + Score, Amistar Xtra + Score, Bumper Super + Eminent 125 ME, Plan Tonic + Plan Tonic, Sfera 535 SC + Eminent 125 ME, Acanto + Eminent 125 ME. Najvyššia ekonomická efektívnosť ošetrenia bola dosiahnutá pri kombinácii fungicídov Bumper Super + Eminent 125 ME.
Kľúčové slová:repa cukrová, Cercospora beticola, fungicídna účinnosť, izoláty, morfológia, fungicídna rezistencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene