Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Resistance of fungus Cercospora beticola to fungicides
Written by (author): Ing. Orsolya Komjátiová
Department: Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezistencia huby Cercospora beticola voči fungicídom
Summary:Diplomová práca rieši problematiku rezistencie huby Cercospora beticola proti fungicídom. Cukrová repa je významnou plodinou Slovenska, z ktorej sa vyrába hlavná zložka – cukor.Pri opakovanom použití fungicídnych prípravkov môže dôjsť k rezistencii huby. Cieľom diplomovej práce bolo testovanie fungicídnej rezistencie huby Cercospora beticola proti fungicídom (JUWEL,BUMPER SUPER, ACANTO A SCORE) na izolátoch patogéna izolovaných z rôznych lokalít Slovenskej republiky - Dolné Saliby, Bolešov, Nižná, Horné Chlebany, Senica, Mojmírovce, Hronovce, Senec, Senica, Oslany, Nové Zámky. Spomedzi testovaných fungicídov mal najlepší účinok na izolátyC. beticolavo všetkých lokalitách prípravok BUMPER SUPER , kde až na piatich lokalitách (Nižná, Horné Chlebany, Senice, Hronovce a Oslany)sme zistili vysokú citlivosť (0,00mm/deň). Rezistencia sa prejavilau prípravok SCORE na lokalite Nižná (2,023mm/deň).Z uvedeného vyplýva naše odporúčanie na použitie prípravku BUMPER SUPER vo všetkých sledovaných lokalitách a zároveň obmedzenie rizikového prípravku SCORE na lokalite Nižná. Použitie ostatných fungicídov je závislé od výsledkov z jednotlivých lokalít, nakoľko izoláty patogéna reagovali na tieto fungicídy rôznou mierou citlivosti.
Key words:cukrová repa, patogény, fungicídy, Cercospora beticola(L.) , rezistencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited