Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Identification number: 1465
University e-mail: kamil.hudec [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Plant Protection (FAaFR)

Contacts
     
     
     
     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Study of fungicide resistance of Cercospora beticola in "in vitro" conditions
Written by (author):
Department:
Department of Plant Protection (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdium rezistencie huby Cercospora beticola v in vitro podmienkach
Summary: Repa cukrová má v rámci sveta a Slovenskej republiky široké využitie v rôznych odvetviach potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu. Vo svete si drží druhé miesto, ako plodina určená na výrobu cukru. Pri pestovaní repy ma dôležitú úlohu ochrana listového aparátu, pretože poškodenie listov automaticky znižuje úrodu a cukornatosť. Najznámejšia choroba, ktorá napáda listový aparát je hnedá škvrnitosť listov repy, ktorú spôsobuje patogén Cercospora beticola. V dôsledku každoročného výskytu a opakovaných fungicídnych aplikácií môže dôjsť k rezistencii. Cieľom práce bolo sledovať rezistenciu huby na 4 fungicídne prípravky (dvojzložkové - Sfera 535 SC, Yamato a jednozložkové – Topsin 500 SC, Eminent) na 10 lokalitách (Dolné Saliby, Bolešov, Nižná, Horné Chlebany, Senica, Mojmírovce, Hronovce, Senec, Oslany, Nové Zámky). Zo vzoriek listov z vybraných lokalít bol izolovaný patogén, ktorého izoláty boli očkované v in vitro podmienkach na živné médium, ktoré obsahovalo fungicídny prípravok. Laboratórnymi testami bolo zistené, že najúčinnejší fungicíd proti izolátom patogéna zo všetkých lokalít bol prípravok Eminent. Medzi lokality, v ktorých boli izoláty patogéna citlivé na všetky fungicídy zaraďujeme Oslany, Senicu a Horné Chlebany. Z toho vyplýva, že v týchto lokalitách možno používať všetky testované fungícídy, pretože nebola zistená rezistencia testovaných izolátov. V lokalite Nové Zámky, Hronovce, Mojmírovce a Nižná bola zaznamenaná rezistencia patogénov na účinné látky thiophanate metyl a tetraconazole, kde inhibícia rastu patogéna bola od 7,56 do 44,44 %. Podľa smerodajnej odchýlky sa ako najnevhodnejší fungicíd javil Topsin 500 SC, ktorý sa neodporúča používať na lokalitách Nižná, Mojmírovce a Nové Zámky v ktorých sa prejavili známky zníženej citlivosti patogéna alebo rezistencie. Práca prináša veľmi cenné praktické výsledky pre pestovateľov cukrovej repy na Slovensku, nakoľko predstavuje odporúčania na používanie resp. obmedzenie používania rizikových fungicídov v konkrétnych lokalitách. Na základe výsledkov práce je možné zefektívniť chemickú ochranu proti hnedej škvrnitosti repy a tým prispieť nielen k vyššej ekonomickej efektivite chemickej ochrany, ale aj k ochrane životného prostredia obmedzením aplikácií neúčinných fungicídov.
Key words:
repa cukrová, Cercospora beticola, rezistencia, fungicídy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited