Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Identification number: 1466
University e-mail: nora.pollakova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Soil Science (FAaFR)

Contacts
     
Lesson     Projects     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Antalová
Zastavanosť pôdy ako strata jej ekologických a environmentálnych funkcií.
March 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Adam Brezáni
„Soil sealing“ a jeho negatívne pôsobenie na vlastnosti pôdy
March 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucia Gráneková
Znehodnotenie biologických vlastností pôdy
March 2015Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Samuel Halmo, PhD.
Účinok pôdoochranných a konvenčných technológií obrábania pôdy na vybrané fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy rôznych regiónov Slovenska
September 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Samuel Halmo, PhD.
Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti pôd obrábaných pôdoochrannými a konvenčnými technológiami.
March 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Hamar
Vplyv emisií a imisií na hygienu pôdy v zaťaženom území Lubeník, Jelšava
March 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Hamar
Vplyv emisií z magnezitových závodov v Lubeníku a Jelšave na vybrané chemické vlastnosti pôdy
March 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Hegedűs
Vybrané chemické vlastnosti slaniskových pôd v nadväznosti na ich vegetáciu.
March 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hlinka
Charakteristika pôdy Kamenínskeho slaniska.
April 2011Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Janovčíková
Vplyv introdukovanej dreviny ľaliovník tulipánokvetý na vlastnosti pôdy v Arboréte Mlyňany, SAV
March 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nina Karellová
Degradácia biologických vlastností pôdy
May 2019
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Kišová
Chemické vlastnosti pôd pod vybranými drevinami Arboréta v Mlyňanoch.
March 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Lalíková
Zhodnotenie aktuálneho stavu pôdnej reakcie v orných pôdach Slovenska
March 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Mojzesová
Vlastnosti urbánnej pôdy pod mestskou zeleňou a v záhrade SPU Nitra
March 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Mrvečka
Význam uhlíka a jeho zlúčenín v prostredí
April 2013Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Omelinová
Vlastnosti pôdy dlhodobo obrábanej bezorbovými technológiami v lokalite Jacovce
March 3016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Satková
Porovnanie činností vybraných kompostární v blízkosti Nitry.
March 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Tímea Szlováková, PhD.
Účinok cudzokrajných drevín na vlastnosti pôdy v Arboréte Mlyňany, SAV
September 2017Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Škrla
Tlmivá schopnosť pôdy
April 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Škrla
Vlastnosti pôdy pod porastom tují západných v Arboréte Mlyňany
March 2016
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Šodel
Vlastnosti pôd mokraďových ekosystémov
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Šodel
Vlastnosti pôd Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy
March 2013Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Šranková
Charakteristika morfologických, fyzikálnych a chemických vlastností pôdy v botanickej záhrade SPU Nitra.
March 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Šranková
Vlastnosti pôd agroekosystémov, prirodzených a urbánnych ekosystémov.
March 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Valo
Vplyv rôznych technológii obrábania na pôdne vlastnosti.
March 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Vereš
Porovnanie vybraných vlastností prirodzenej pôdy pod lesom a pôdy ovplyvnenej obrábaním v lokalite Veľký Báb
March 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress