Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Identifikačné číslo: 1467
Univerzitný e-mail: zaneta.paukova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Prodekanka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Babicz
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis × giganteus
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nicolas Balla
Nakladanie s nebezpečným odpadom v spoločnosti Veolia Voda Veľký Krtíš a Lučenec
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nicolas Balla
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Balla
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Richard Balla
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Belušáková
Ohrozenie Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat inváznymi druhmi rastlín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Beniak, PhD.
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Velčice, Veľké Zálužie a Dubník
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Bojdová
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separovaný zber odpadov v obci Čakajovce
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Bolech
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sládkovičovo
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Bolech
Výskyt, manažment a populačná dynamika Aster novi-belgii a Solidago canadensis v povodí Stoličného potoka a Čiernej vody
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Brisuda
Prírodné zdroje liečivých rastlín, ich využitie a spracovanie v obci Blažovce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomaš Buchta
Mapovanie a manažment Ailanthus altissima v lužných lesoch a fytocenologická, ekologická a pedologická charakteristika predmetného územia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matúš Buraj
Produkcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v štvrtom roku po výsadbe
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Cífferyová
Produkcia biomasy a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Terézia Cífferyová
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Čibíková
Výskyt a rozšírenie inváznej rastliny Ambrosia artemissifolia a jej vplyv na zdravie ľudí
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čík
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v povodí rieky Hron
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Danová
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v obciach Malý Lapáš a Poľný Kesov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dušan Dovalovský
Zhodnotenie systému separovaného zberu odpadov v meste Rožňava
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Drešková
Manažment inváznych druhov rastlín v CHKO Dunajské Luhy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Ďurič
Acidifikácia štiavnických tajchov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lucia Farkašová
Manažment vybraného invázneho druhu rastlín na vybranej lokalite
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Farkašová
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín v prírodnej rezervácií Dálovský močiar
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Fedičová
Mapovanie výskytu a manažment inváznych rastlín v Národnom parku Poloniny
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Feltovičová
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Jelenec, Lehota a Rúbaň
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Fiantoková
Mapovanie inváznych druhov rastlín v meste Topoľčany a návrh obnovy vybraného ekosystému
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Filová
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Ladice, Rumanová a Svätý Peter
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Denis Fodor
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Geherová
Výskyt, rozšírenie a populačná dynamika Helianthus tuberosus pozdĺž rieky Váh
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Gráciková
Hodnotenie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v Prírodnej rezervácii Kulháň a v obci Jacovce
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Gráciková
Zhodnotenie stavu biodiverzity v Národnej prírodnej rezervácii Zoborská lesostep
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Grofčíková
Hodnotenie vybraných ekofyziologických charakteristík listov energetickej byliny Miscanthus × giganteus
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Grofčíková
Hodnotenie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Alekšince
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dominika Gulková
Výskyt a rozšírenie inváznej rastliny Heracleum mantegazzianum a jej vplyv na zdravie ľudí
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Guzmická
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separovaný zber odpadov v obci Alekšince
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Halas
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hanušová
Mapovanie a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v obciach Jedľové Kostoľany a Topolčianky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Hanzelová
Hodnotenie nakladania s odpadom v podniku Duslo Šaľa
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Hnatová
Populačno - biologické štúdium Allium ursinum v obci Habura
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Hrúziková
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separáciu odpadov v obci Podzámčok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Hrúziková
Porovnanie spôsobov nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných mestách EÚ
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Chvostaľová
Invázne druhy rastlín a ich manažment vo vybraných obciach v Prešovskom samosprávnom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viera Chvostaľová
Systém separovaného zberu odpadov v meste Nitra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominika Illéšová
Zhodnotenie odpadového hospodárstva v meste Nitra
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Ješková
Zhodnotenie a návrh separovaného zberu odpadov v meste Galanta
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Káderová
Populačná dynamika a návrh manažmentu invadujúcich populácií Asclepias syriaca
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Káderová
Populačno-biologické štúdium nepôvodného druhu Asclepias syriaca v okrese Veľký Krtíš
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lucia Kanská
Manažment vybraného invázneho druhu rastlín na vybranej lokalite
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kanská
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín v prírodnej rezervácii Príbrežie Ružinej
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kapinová
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Ružomberok
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kapinová
Zhodnotenie hospodárenia s komunálnym odpadom vo vybraných mestách Slovenska
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radka Kaprálová
Manažment a populačno-biologické štúdium invázného druhu Heracleum mategazzianum
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Karasová, PhD.
Vplyv priemyselného podniku Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť na kvalitu ovzdušia v meste Žilina
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Karasová, PhD.
Výskyt inváznych druhov rastlín a ich manažment v povodí rieky Rajčianka
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Knápeková
Mapovanie a manažment Fallopia japonica a Asclepias syriaca vo vybraných obciach v okrese Veľký Krtíš
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Konecsná
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Nové Zámky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kováčová
Mapovanie výskytu a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v meste Levoča
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Krčová
Ekologické poľnohospodárstvo na vybranej lokalite a jeho vzťah k pôde
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kubasáková
Zhodnotenie komunálneho a separovaného zberu odpadov v obciach Trenčianske Stankovce a Soblahov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Lahučký
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Lehota a Báb
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Lauko
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Lehotský
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Báb
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Luščáková
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Malinová
Zhodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia na ekofarme v Košickom kraji
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Malinová
Produkcia biomasy a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax v treťom vegetačnom roku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Mančušková
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis × giganteus v závislosti od ich vlastností a svetových strán
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Mančušková
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Pribeta mikroregión Dvory nad Žitavou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai)
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Manažment a mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín v obci Jarok mikroregión Veľké Zálužie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Michalcová
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai) v závislosti od ich vlastností a svetových strán
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Michalcová
Populačno - biologické štúdium jarného geofyta Galanthus nivalis v Národnej prírodnej rezervácii Bábsky les
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andy Murín
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Levice
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Vivien Nováková
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Onuferová
Vplyv čiernych skládok na biodiverzitu v jej bezprostrednom okolí vo vybraných obciach v okrese Vranov nad Topľou
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Páleník
Mapovanie a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v obciach Obyce a Veľká Lehota
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Paukejeová
Invázne druhy rastlín a ich manažment vo vybraných obciach v okrese Nitra
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Paukejeová
Vplyv výrobných podnikov na kvalitu ovzdušia v okrese Nitra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Petrovičová
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov Solidago canadensis a Solidago gigantea v okrese Levoča
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Pindúrová
Možnosti separácie komunálneho odpadu v obciach Spišská Stará Ves a Veľký Lapáš
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lukáš Polák
Hodnotenie vybraných ekofyziologických charakteristík listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai)
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Polák
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Trnava
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Poláková
Analýza systému separovaného zberu odpadov v obci Mojmírovce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Sahulčíková
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sereď
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Natália Sahulčíková
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sereď
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Sahulčíková
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Nitra
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Salanská
Šírenie inváznych druhov rastlín vo vybranom území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Salanská
Zhodnotenie stavu biodiverzity na území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Sileská
Populácie jarných geofytov v v Národnej prírodnej rezervácii Bábsky les
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Slamková
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v obciach Cabaj-Čápor a Veľké Zálužie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Smugalová
Porovnanie separácie komunálneho odpadu v mestách Senica a Skalica
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Szakállos
Účinky rádioaktívnych a jadrových zbraní na životné prostredie na atole Bikiny
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Šimová
Ekologické poľnohospodárstvo vo vzťahu k pôde v poľnohospodárskom družstve Ivanka pri Nitre
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikola Šlágorová
Zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Slažany
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Štrbáková
Možnosti manažmentu Fallopia japonica na vybranej lokalite
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nicole Tereková
Produkcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom vegetačnom období
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nicole Tereková
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Nicole Tereková
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Vanek
Zhodnotenie odpadového hospodárstva v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Vargová
Zhodnotenie kvality pôdy na ekofarme Contax v okrese Košice
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Vermešová
Populačno - biologické štúdium Allium ursinum v Prírodnej rezervácii Chynoriansky luh
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Vranková
Hodnotenie hynutia lesných ekosystémov v okrese Nové Mesto nad Váhom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Zdzieblová
Vplyv inváznych druhov rastlín na zdravie ľudí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná