Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Identifikačné číslo: 1467
Univerzitný e-mail: zaneta.paukova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Prodekanka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Kontakty
     
Absolvent
     
     Projekty     
     Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Babicz
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis × giganteus
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nicolas Balla
Nakladanie s nebezpečným odpadom v spoločnosti Veolia Voda Veľký Krtíš a Lučenec
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Nicolas Balla
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Balla
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Richard Balla
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Belušáková
Ohrozenie Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat inváznymi druhmi rastlín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Beniak, PhD.
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Velčice, Veľké Zálužie a Dubník
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Bojdová
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separovaný zber odpadov v obci Čakajovce
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Bolech
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sládkovičovo
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Bolech
Výskyt, manažment a populačná dynamika Aster novi-belgii a Solidago canadensis v povodí Stoličného potoka a Čiernej vody
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Brisuda
Prírodné zdroje liečivých rastlín, ich využitie a spracovanie v obci Blažovce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomaš Buchta
Mapovanie a manažment Ailanthus altissima v lužných lesoch a fytocenologická, ekologická a pedologická charakteristika predmetného územia
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Buraj
Produkcia fytomasy a dynamika rastu Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v štvrtom vegetačnom období
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Cífferyová
Produkcia biomasy a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Terézia Cífferyová
Produkcia biomasy a dynamika rastu rýchlorastúcej energetickej rastliny Arundo donax na juhozápadnom Slovensku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Čibíková
Výskyt a rozšírenie inváznej rastliny Ambrosia artemissifolia a jej vplyv na zdravie ľudí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Čík
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v povodí rieky Hron
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Danová
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v obciach Malý Lapáš a Poľný Kesov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dušan Dovalovský
Zhodnotenie systému separovaného zberu odpadov v meste Rožňava
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Drešková
Manažment inváznych druhov rastlín v CHKO Dunajské Luhy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Ďurič
Acidifikácia štiavnických tajchov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Lucia Farkašová
Manažment vybraného invázneho druhu rastlín na vybranej lokalite
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Farkašová
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín v prírodnej rezervácií Dálovský močiar
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Fedičová
Mapovanie výskytu a manažment inváznych rastlín v Národnom parku Poloniny
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Feltovičová
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Jelenec, Lehota a Rúbaň
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Fiantoková
Mapovanie inváznych druhov rastlín v meste Topoľčany a návrh obnovy vybraného ekosystému
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Filová
Mapovanie a manažment zavlečených inváznych druhov rastlín v obciach Ladice, Rumanová a Svätý Peter
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Denis Fodor
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Geherová
Výskyt, rozšírenie a populačná dynamika Helianthus tuberosus pozdĺž rieky Váh
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Gráciková
Hodnotenie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v Prírodnej rezervácii Kulháň a v obci Jacovce
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Gráciková
Zhodnotenie stavu biodiverzity v Národnej prírodnej rezervácii Zoborská lesostep
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Grofčíková
Hodnotenie vybraných ekofyziologických charakteristík listov energetickej byliny Miscanthus × giganteus
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Grofčíková
Hodnotenie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Alekšince
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dominika Gulková
Výskyt a rozšírenie inváznej rastliny Heracleum mantegazzianum a jej vplyv na zdravie ľudí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Guzmická
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separovaný zber odpadov v obci Alekšince
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Marek Halas
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Hanušová
Mapovanie a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v obciach Jedľové Kostoľany a Topolčianky
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Natália Hanzelová
Hodnotenie nakladania s odpadom v podniku Duslo Šaľa
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Hnatová
Populačno - biologické štúdium Allium ursinum v obci Habura
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Hrúziková
Hodnotenie záujmu obyvateľov o separáciu odpadov v obci Podzámčok
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Hrúziková
Porovnanie spôsobov nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných mestách EÚ
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viera Chvostaľová
Invázne druhy rastlín a ich manažment vo vybraných obciach v Prešovskom samosprávnom kraji
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viera Chvostaľová
Systém separovaného zberu odpadov v meste Nitra
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Illéšová
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Lužianky
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Ješková
Zhodnotenie a návrh separovaného zberu odpadov v meste Galanta
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktória Káderová
Populačná dynamika a návrh manažmentu invadujúcich populácií Asclepias syriaca
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Káderová
Populačno-biologické štúdium nepôvodného druhu Asclepias syriaca v okrese Veľký Krtíš
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Lucia Kanská
Manažment vybraného invázneho druhu rastlín na vybranej lokalite
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Kanská
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín v prírodnej rezervácii Príbrežie Ružinej
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kapinová
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Ružomberok
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Kapinová
Zhodnotenie hospodárenia s komunálnym odpadom vo vybraných mestách Slovenska
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radka Kaprálová
Manažment a populačno-biologické štúdium invázného druhu Heracleum mategazzianum
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Júlia Karasová, PhD.
Vplyv priemyselného podniku Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť na kvalitu ovzdušia v meste Žilina
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Júlia Karasová, PhD.
Výskyt inváznych druhov rastlín a ich manažment v povodí rieky Rajčianka
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Knápeková
Mapovanie a manažment Fallopia japonica a Asclepias syriaca vo vybraných obciach v okrese Veľký Krtíš
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Konecsná
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Nové Zámky
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jana Kováčová
Mapovanie výskytu a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v meste Levoča
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Krčová
Ekologické poľnohospodárstvo na vybranej lokalite a jeho vzťah k pôde
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kubasáková
Zhodnotenie komunálneho a separovaného zberu odpadov v obciach Trenčianske Stankovce a Soblahov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Lahučký
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Lehota a Báb
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Lauko
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Lehotský
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Báb
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Luščáková
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Malinová
Zhodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia na ekofarme v Košickom kraji
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Malinová
Produkcia biomasy a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax v treťom vegetačnom roku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriána Mančušková
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis × giganteus v závislosti od ich vlastností a svetových strán
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adriána Mančušková
Mapovanie výskytu a manažment inváznych druhov rastlín v obci Pribeta mikroregión Dvory nad Žitavou
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai)
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrícia Mariničová, PhD.
Manažment a mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín v obci Jarok mikroregión Veľké Zálužie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Michalcová
Ekofyziologické charakteristiky listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai) v závislosti od ich vlastností a svetových strán
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Michalcová
Populačno - biologické štúdium jarného geofyta Galanthus nivalis v Národnej prírodnej rezervácii Bábsky les
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andy Murín
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Levice
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Vivien Nováková
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Onuferová
Vplyv čiernych skládok na biodiverzitu v jej bezprostrednom okolí vo vybraných obciach v okrese Vranov nad Topľou
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Páleník
Mapovanie a manažment vybraných inváznych druhov rastlín v obciach Obyce a Veľká Lehota
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Paukejeová
Invázne druhy rastlín a ich manažment vo vybraných obciach v okrese Nitra
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Paukejeová
Vplyv výrobných podnikov na kvalitu ovzdušia v okrese Nitra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Erika Petrovičová
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov Solidago canadensis a Solidago gigantea v okrese Levoča
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Pindúrová
Možnosti separácie komunálneho odpadu v obciach Spišská Stará Ves a Veľký Lapáš
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Denis Poláček
Mapovanie nelegálnych skládok v meste Šaštín - Stráže
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Lukáš Polák
Hodnotenie vybraných ekofyziologických charakteristík listov energetickej byliny Miscanthus sinensis (Tatai)
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lukáš Polák
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Trnava
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Poláková
Analýza systému separovaného zberu odpadov v obci Mojmírovce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Sahulčíková
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sereď
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Natália Sahulčíková
Systém separovaného zberu odpadov a jeho uplatnenie v meste Sereď
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Sahulčíková
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Nitra
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Salanská
Šírenie inváznych druhov rastlín vo vybranom území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Salanská
Zhodnotenie stavu biodiverzity na území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Sileská
Populácie jarných geofytov v v Národnej prírodnej rezervácii Bábsky les
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Slamková
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v obciach Cabaj-Čápor a Veľké Zálužie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Smugalová
Porovnanie separácie komunálneho odpadu v mestách Senica a Skalica
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Szakállos
Účinky rádioaktívnych a jadrových zbraní na životné prostredie na atole Bikiny
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Šimová
Ekologické poľnohospodárstvo vo vzťahu k pôde v poľnohospodárskom družstve Ivanka pri Nitre
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Nikola Šlágorová
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Slažany
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Štrbáková
Možnosti manažmentu Fallopia japonica na vybranej lokalite
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nicole Tereková
Produkcia fytomasy a dynamika rastu Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom roku po výsadbe
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nicole Tereková
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Nicole Tereková
Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Vanek
Zhodnotenie odpadového hospodárstva v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Vargová
Zhodnotenie kvality pôdy na ekofarme Contax v okrese Košice
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Vermešová
Populačno - biologické štúdium Allium ursinum v Prírodnej rezervácii Chynoriansky luh
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Vranková
Hodnotenie hynutia lesných ekosystémov v okrese Nové Mesto nad Váhom
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Zdzieblová
Vplyv inváznych druhov rastlín na zdravie ľudí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná