Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Identification number: 1467
University e-mail: zaneta.paukova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Regional Bioenergy (FESRD)
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Distribution of selected invasive neophytes in floodplain foresrs in the protected landscape area Dunajské Luhy
Pauková, Žaneta -- Hauptvogl, Martin -- Drešková, Katarína -- Littera, Pavol
Distribution of selected invasive neophytes in floodplain foresrs in the protected landscape area Dunajské Luhy. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 285--292. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
2.Characteristics of stomata in the leaves of different Vitis vinifera varieties growing on South-western Slovakia
Pauková, Žaneta
Charakteristiky prieduchov listov rôznych odrôd Vitis vinifera pestovaných na juhozápadnom Slovensku = Characteristics of stomata in the leaves of different Vitis vinifera varieties growing on South-western Slovakia. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 120--123. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
3.Mapovanie výskytu a populačná dynamika invázneho druhu Heracleum mantegazzianum v poľnohospodárskej krajine
Pauková, Žaneta -- Kaprálová, Radka -- Hauptvogl, Martin
Mapping of occurrence and population dynamics of invasive plant species Heracleum mantegazzianum in the agricultural landscape: Mapovanie výskytu a populačná dynamika invázneho druhu Heracleum mantegazzianum v poľnohospodárskej krajine. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), p. 671--677. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
4.Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica
Pauková, Žaneta
Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica. In Journal of Ecological Engineering. 20, 3 (2019), p. 85--90. ISSN 2081-139X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
5.Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Nitra  : (2019), ISBN 978-80-552-2045-1. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/vt42ag7m7n80s8meqgrleaiurcsq91.pdf.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
6.The impact of floodplain vegetation on the erosion-sedimentation processes in fluvisols during flood events
Belčáková, Ingrid -- Vojtková, Jana -- Pauková, Žaneta -- Offertálerová, Monika
The impact of floodplain vegetation on the erosion-sedimentation processes in fluvisols during flood events. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 3 (2019), p. 6349--6374. ISSN 1589-1623.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.