Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcel Raček, PhD.
Identification number: 1468
University e-mail: marcel.racek [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

          Lesson     Projects
     
Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Anna
Vplyv diferencovaných svetelných podmienok na rast vybraných druhov drevín
May 2014
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Frederika Bányiová
Vplyv predsejbovej prípravy na kvalitatívne vlastnosti semien Ginkgo biloba L.
May 2014Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Bárniková
Rekonštrukcia vegetácie medziblokových priestorov v Bytči
May 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Benček
Manažment realizácie rodinnej záhrady
May 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Benček
Vplyv vybraných faktorov prostredia na rast drevín
May 2013
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tadeáš Dechtický
Vplyv diferencovaných pestovateľských podmienok na rast sadeníc Carpinus betulus L.
May 2015
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tadeáš Dechtický
Vplyv kvality pestovateľského substrátu na rast semenáčikov Ginkgo biloba L.
June 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Dovcová
Využitie odrezkov drevín pri realizácii vegetačných úprav
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Ďuránová
Aplikácie metód hodnotenia drevín
May 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Adam Gašparík
Model výchovy a údržby tvarovaných živých plotov
April 2020
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Gaži
Metódy predsejbovej prípravy semien Ginkgo biloba L.
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Renáta Heilerová
Manažment realizácie rodinnej záhrady
June 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nina Hochmanová
Inventarizácia vybraných dendrologicky a sadovnícky hodnotných stromov vo verejnej zeleni v k.ú. mesta Nitry
May 2010
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Horváth
Založenie a prevádzka škôlky drevín
April 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Eliška Katrincová
Vplyv prebierky stromov na životnosť parkových porastov
May 2012Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radoslav Kobolka, PhD.
Využitie regulátorov rastu pri prekonaní dormancie semien
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriela Krausová
Využitie regulátorov rastu pri prekonaní dormancie semien
May 2014
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kutný
Reakcie sadeníc Acer campestre L. na nedostatok vody
April 2016
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Kutný
Využitie vegetatívnych častí drevín pri realizácii vegetačných úprav
May 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľudmila Kvasnicová
Regenerácia vybraných druhov drevín v podmienkach in vitro
May 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Kvasnicová
Reprodukcia Whitania somnifera L. v podmienkach in vitro
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Luptáková
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
June 2020Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lukáš Markovič
Vplyv závlahového režimu na kvalitu ihriskových trávnikov
May 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Michalidesová
Reakcie semenáčikov Ginkgo biloba L. na zmeny životných podmienok
May 2013Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Mikuš
Princípy zakladania a údržby rodinnej záhrady
May 2011Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Mikuš
Vplyv mulčovacích materiálov na rast a zdravotný stav drevín
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Andrej Moško
Revitalizácia areálu základnej školy
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Gabriel Nagy
Vplyv režimu hnojenia na kvalitu ihriskových trávnikov
May 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristián Nosko
Model údržby tvarovaných živých plotov
May 2018
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristián Nosko
Plán údržby drevín na modelovom území
April 2020Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Okšová
Princípy zakladania a údržby rodinnej záhrady
June 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Okšová
Vplyv nedostatku vody na vybrané fyziologické funkcie sadeníc Ginkgo biloba L.
May 2015Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zoltán Papp
Vplyv zmladzovacieho rezu na kvalitu vybraných druhov drevín
May 2012Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslava Petrovičová
Dokument starostlivosti o dreviny na modelovom území
April 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karolína Petruchová
Vplyv udržiavacieho rezu na životnosť vybraných druhov drevín
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Prekop
Model údržby drevinovej vegetácie vo verejnej zeleni
May 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Schubert
Vplyv dormancie semien na metódy generatívneho rozmnožovania Quercus rubra L.
May 2012Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Slezáková
Vplyv diferencovaného závlahového režimu na rast semenáčikov Ginkgo biloba L.
May 2014
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Šimková
Vplyv predsejbovej prípravy na klíčenie semien Catalpa bignonioides Walt.
May 2015Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Šimková
Vplyv predsejbovej prípravy na klíčivosť semien Taxus baccata L.
April 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Stanislava Šufliarska
Tvorba koncepcie mobilnej záhrady v urbanizovanom prostredí
May 2014Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jana Vachulová
Model manažmentu drevín vo vzťahu k intenzite údržby
June 2013Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Renáta Weršková
Model údržby tvarovaných živých plotov
May 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Záchenská
Vplyv nedostatku vody na vybrané fyziologické funkcie semenáčikov Acer campestre L.
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress