Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcel Raček, PhD.
Identifikačné číslo: 1468
Univerzitný e-mail: marcel.racek [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

     
Absolvent     Výučba     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Viktor Anna
Vplyv diferencovaných svetelných podmienok na rast vybraných druhov drevín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Frederika Bányiová
Vplyv predsejbovej prípravy na kvalitatívne vlastnosti semien Ginkgo biloba L.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Bárniková
Rekonštrukcia vegetácie medziblokových priestorov v Bytči
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Benček
Manažment realizácie rodinnej záhrady
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Benček
Vplyv vybraných faktorov prostredia na rast drevín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tadeáš Dechtický
Vplyv diferencovaných pestovateľských podmienok na rast sadeníc Carpinus betulus L.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tadeáš Dechtický
Vplyv kvality pestovateľského substrátu na rast semenáčikov Ginkgo biloba L.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriam Dovcová
Využitie odrezkov drevín pri realizácii vegetačných úprav
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Ďuránová
Aplikácie metód hodnotenia drevín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adam Gašparík
Model výchovy a údržby tvarovaných živých plotov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Gaži
Metódy predsejbovej prípravy semien Ginkgo biloba L.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Renáta Heilerová
Manažment realizácie rodinnej záhrady
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nina Hochmanová
Inventarizácia vybraných dendrologicky a sadovnícky hodnotných stromov vo verejnej zeleni v k.ú. mesta Nitry
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Horváth
Založenie a prevádzka škôlky drevín
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Eliška Katrincová
Vplyv prebierky stromov na životnosť parkových porastov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Kobolka, PhD.
Využitie regulátorov rastu pri prekonaní dormancie semien
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Gabriela Krausová
Využitie regulátorov rastu pri prekonaní dormancie semien
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Kutný
Reakcie sadeníc Acer campestre L. na nedostatok vody
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Kutný
Využitie vegetatívnych častí drevín pri realizácii vegetačných úprav
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľudmila Kvasnicová
Regenerácia vybraných druhov drevín v podmienkach in vitro
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudmila Kvasnicová
Reprodukcia Whitania somnifera L. v podmienkach in vitro
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Mária Luptáková
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Markovič
Vplyv závlahového režimu na kvalitu ihriskových trávnikov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Beáta Michalidesová
Reakcie semenáčikov Ginkgo biloba L. na zmeny životných podmienok
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Mikuš
Princípy zakladania a údržby rodinnej záhrady
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Mikuš
Vplyv mulčovacích materiálov na rast a zdravotný stav drevín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Andrej Moško
Revitalizácia areálu základnej školy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Gabriel Nagy
Vplyv režimu hnojenia na kvalitu ihriskových trávnikov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Kristián Nosko
Model údržby tvarovaných živých plotov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristián Nosko
Plán údržby drevín na modelovom území
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Okšová
Princípy zakladania a údržby rodinnej záhrady
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Okšová
Vplyv nedostatku vody na vybrané fyziologické funkcie sadeníc Ginkgo biloba L.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zoltán Papp
Vplyv zmladzovacieho rezu na kvalitu vybraných druhov drevín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslava Petrovičová
Dokument starostlivosti o dreviny na modelovom území
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karolína Petruchová
Vplyv udržiavacieho rezu na životnosť vybraných druhov drevín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Prekop
Model údržby drevinovej vegetácie vo verejnej zeleni
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Schubert
Vplyv dormancie semien na metódy generatívneho rozmnožovania Quercus rubra L.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Slezáková
Vplyv diferencovaného závlahového režimu na rast semenáčikov Ginkgo biloba L.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Šimková
Vplyv predsejbovej prípravy na klíčenie semien Catalpa bignonioides Walt.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Šimková
Vplyv predsejbovej prípravy na klíčivosť semien Taxus baccata L.
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Stanislava Šufliarska
Tvorba koncepcie mobilnej záhrady v urbanizovanom prostredí
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jana Vachulová
Model manažmentu drevín vo vzťahu k intenzite údržby
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Weršková
Model údržby tvarovaných živých plotov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Záchenská
Vplyv nedostatku vody na vybrané fyziologické funkcie semenáčikov Acer campestre L.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná