Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milada Balková, PhD.
Identification number: 1470
University e-mail: milada.balkova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Áč
Analýza nízkoteplotného vykurovania budov
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Andrášik
Analýza osvetlenia učebných priestorov
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Andrášik
Hodnotenie činiteľa dennej osvetlenosti pracovného prostredia
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Bédi
Využitie inovatívnych stavebných materiálov pre zlepšenie welfare zvierat
April 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Belan
Posúdenie denného osvetlenia pracovných priestorov.
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Blažek
Adaptácia hospodárskych budov na obytné účely
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Bryndza
Využitie prírodných materiálov na tepelné izolácie budov
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Czanik
Kvalitatívne vlastnosti kameniva, lomárskych a kamenárskych výrobkov
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Čačíková
Posúdenie denného osvetlenia kancelárskych a skladových priestorov
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Čačíková
Využitie stavebných materiálov pri návrhu zimných záhrad
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Čelinák
Využitie netradičných stavebných materiálov pri návrhu obytných budov
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Černák
Zhodnotenie svetelných podmienok pracovných priestorov
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Červený
Diagnostické metódy hodnotenia denného osvetlenia v budovách
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Darnady
Hodnotenie kvalitatívnych vlastností mostových železobetónových konštrukcií
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dékány
Posúdenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Dékány
Využitie dreva vo výstavbe poľnohospodárskych a priemyselných objektov
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Ďuriš
Využitie ľahkých betónov vo výstavbe poľnohospodárskych a priemyselných objektov
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Gubčo
Analýza vybraných faktorov pracovného prostredia
April 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Halász
Posúdenie denného osvetlenia učebných priestorov
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Halmeš
Transparentné prvky budov
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Halmeš
Variantné riešenia transparentných prvkov obytnej budovy
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Hindický
Osvetlenie vnútorných priestorov ako jeden z faktorov kvality prostredia budov
April 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hrnko
Hodnotenie osvetlenia ako jedného zo základných faktorov kvality prostredia
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hrnko
Využitie plastov v stavebníctve
April 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Hubina
Adaptácia poľnohospodárskeho objektu
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Hubina
Krytiny šikmých striech
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Chalúpková
Bezpečnosť zamestnancov v osobnej leteckej doprave
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Chum
Sklo ako faktor tepelnej ochrany budov
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Jakab
Návrh objektu na bývanie s využitím netradičných materiálov
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marián Jaroš
Riešenie osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Jurík
Posúdenie hluku vo výrobnej hale
April 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Richard Kališ
Kvalitatívne vlastnosti tepelnoizolačných materiálov
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Kališ
Kvalitatívne vlastnosti tepelnoizolačných materiálov
April 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Katerinka
Kvalitatívne vlastnosti keramických výrobkov
April 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Katerinka
Optimálne svetelné podmienky na pracovisku, jedna zo základných požiadaviek BOZP
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matúš Kitka
Posúdenie základných parametrov pracovného prostredia
April 2020Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Kitka
Využitie netradičných stavebných materiálov vo výstavbe
April 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Klohnová
Rekonštrukcia transparentných prvkov vybranej budovy
May 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Klučková
Osvetlenie pracovných priestorov ako jedna zo základných požiadaviek BOZP
April 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Kluka
Kvalitatívne vlastnosti murovacích prvkov
April 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Róbert Kluka
Posúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domov
April 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Kondé
Diagnostické metódy hodnotenia osvetlenia
April 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Konkuš
Posúdenie mikroklimatických podmienok, osvetlenia a hluku na pracovisku
May 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováčik
Denné osvetlenie ako základná požiadavka pri posudzovaní pracovných a obytných priestorov
April 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivana Kováčová
Hodnotenie transparentných prvkov budov
April 2020Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kovan
Využitie stavebných materiálov vhodných pre ustajňovacie objekty
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Kozár
Bezpečnosť zariadení na vonkajších rozvodoch vody
April 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dušan Krajinčák
Kvalitatívne vlastnosti stavebného kameňa
April 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Roman Krúpa
Využitie netradičných stavebných materiálov pri návrhu obytných budov
April 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Kuťka
Adaptácia objektov agroturistických centier
May 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Lackovič
Hodnotenie plnenia opatrení záťažových testov vo vybranej elektrárni
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Lencsés
Kvalitatívne vlastnosti kamenárskych výrobkov
April 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Lukáčik
Posúdenie denného osvetlenia vo vybraných priestoroch obytnej budovy
May 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Magát
Podporné nástroje k meraniu a vyhodnocovaniu osvetlenia budov
April 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Magát
Posúdenie denného osvetlenia ustajňovacieho objektu
May 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adrián Mihalka
Spôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Michálková
Denné osvetlenie výrobných objektov
April 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Miškovič
Návrh zlepšenia denného osvetlenia obytných budov
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Moravčík
Návrh športovo relaxačného areálu
May 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Moravčík
Vnútorné a vonkajšie povrchy športových plôch
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mudrik
Analýza osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mudrik
Požiadavky na akustické vlastnosti stenových konštrukcií
May 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Mušák
Využitie plastov v obytných budovách
May 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Matej Mušák
Využitie plastov v obytných budovách
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Nagy
Využitie technickej grafiky pri riešení osvetlenia výrobných priestorov
April 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Nemec
Osvetlenie ako dôležitý faktor z hľadiska bezpečnosti práce
April 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Ondrušek
Adaptácia ustajňovacieho objektu K 96
May 2012Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Peterská
Zhodnotenie pracovného priestoru z hľadiska denného osvetlenia
May 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Petráš
Kvalitatívne vlastnosti kameniva, lomárskych a kamenárskych výrobkov
April 2015Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Richard Prúčny
Hodnotenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
May 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Prúčny
Hodnotenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
May 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Radecký
Analýza anorganických materiálov používaných k zatepľovaniu budov
May 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Rajtár
Analýza a optimalizácia denného osvetlenia pracovného priestoru
May 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Rajtár
Analýza elektrickej požiarnej signalizácie
April 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rapavý
Analýza denného osvetlenia pracovného priestoru
May 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Rapavý
Návrh denného osvetlenia interiérov budov
April 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Sitárová
Dôležité faktory pri posudzovaní pracovného prostredia
April 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Maroš Suchý
Hodnotenie osvetlenia vo výrobnom podniku
May 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Maroš Szentesi
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku
April 2020Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Šandrik
Posudzovanie osvetlenia ako jedna zo základných požiadaviek pracovného priestoru
April 2016Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šranková
Rekonštrukcia hospodárskeho objektu
April 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Štrba
Návrh denného osvetlenia pracovných priestorov
May 2015Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Štrba
Posúdenie otvorových konštrukcií objektu z hľadiska denného osvetlenia
May 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Tkáč
Využitie špeciálnych betónov v stavebníctve
April 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Truchlík
Hodnotenie osvetlenia v učebniach
April 2020Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Truchlík
Spôsoby hodnotenia osvetlenia v priemyselných objektoch
April 2018Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vajda
Materiálové riešenie povrchových úprav obvodových stien
May 2012Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vajda
Posúdenie denného osvetlenia vo výrobnom objekte
April 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Veselská
Krytiny plochých striech
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress