Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milada Balková, PhD.
Identification number: 1470
University e-mail: milada.balkova [at] uniag.sk
 

     Lesson     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Áč
Analýza nízkoteplotného vykurovania budov
April 2014Displaying the final thesis
2.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Lukáš Adamovits
Analýza denného osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2021Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Andrášik
Analýza osvetlenia učebných priestorov
May 2016
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Andrášik
Hodnotenie činiteľa dennej osvetlenosti pracovného prostredia
April 2014
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Bédi
Využitie inovatívnych stavebných materiálov pre zlepšenie welfare zvierat
April 2015
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Belan
Posúdenie denného osvetlenia pracovných priestorov.
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Filip Blažek
Hodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2021
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Blažek
Adaptácia hospodárskych budov na obytné účely
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Bryndza
Využitie prírodných materiálov na tepelné izolácie budov
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mário Czanik
Kvalitatívne vlastnosti kameniva, lomárskych a kamenárskych výrobkov
April 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Čačíková
Posúdenie denného osvetlenia kancelárskych a skladových priestorov
May 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Čačíková
Využitie stavebných materiálov pri návrhu zimných záhrad
April 2013Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Adam Čelinák
Využitie netradičných stavebných materiálov pri návrhu obytných budov
April 2019Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Černák
Zhodnotenie svetelných podmienok pracovných priestorov
May 2018Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Červený
Diagnostické metódy hodnotenia denného osvetlenia v budovách
April 2019
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Darnady
Hodnotenie kvalitatívnych vlastností mostových železobetónových konštrukcií
May 2012Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Dékány
Posúdenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
May 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Dékány
Využitie dreva vo výstavbe poľnohospodárskych a priemyselných objektov
May 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Ďuriš
Využitie ľahkých betónov vo výstavbe poľnohospodárskych a priemyselných objektov
May 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Štefan Halász
Posúdenie denného osvetlenia učebných priestorov
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Halmeš
Transparentné prvky budov
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Halmeš
Variantné riešenia transparentných prvkov obytnej budovy
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Hindický
Osvetlenie vnútorných priestorov ako jeden z faktorov kvality prostredia budov
April 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hrnko
Hodnotenie osvetlenia ako jedného zo základných faktorov kvality prostredia
May 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Hrnko
Využitie plastov v stavebníctve
April 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Hubina
Adaptácia poľnohospodárskeho objektu
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Hubina
Krytiny šikmých striech
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Iveta Chalúpková
Bezpečnosť zamestnancov v osobnej leteckej doprave
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Chum
Sklo ako faktor tepelnej ochrany budov
May 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Jakab
Návrh objektu na bývanie s využitím netradičných materiálov
May 2012Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marián Jaroš
Riešenie osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2020
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Jurík
Posúdenie hluku vo výrobnej hale
April 2020Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Richard Kališ
Kvalitatívne vlastnosti tepelnoizolačných materiálov
May 2017Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Richard Kališ
Kvalitatívne vlastnosti tepelnoizolačných materiálov
April 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Katerinka
Kvalitatívne vlastnosti keramických výrobkov
April 2016
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Katerinka
Optimálne svetelné podmienky na pracovisku, jedna zo základných požiadaviek BOZP
May 2018
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Kitka
Posúdenie základných parametrov pracovného prostredia
April 2020
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Kitka
Využitie netradičných stavebných materiálov vo výstavbe
April 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Klohnová
Rekonštrukcia transparentných prvkov vybranej budovy
May 2012
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Klučková
Osvetlenie pracovných priestorov ako jedna zo základných požiadaviek BOZP
April 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Róbert Kluka
Kvalitatívne vlastnosti murovacích prvkov
April 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Róbert Kluka
Posúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domov
April 2020
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Kondé
Diagnostické metódy hodnotenia osvetlenia
April 2013
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriel Konkuš
Posúdenie mikroklimatických podmienok, osvetlenia a hluku na pracovisku
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Kováčik
Denné osvetlenie ako základná požiadavka pri posudzovaní pracovných a obytných priestorov
April 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Kováčová
Hodnotenie transparentných prvkov budov
April 2020Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kovan
Využitie stavebných materiálov vhodných pre ustajňovacie objekty
April 2014Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Kozár
Bezpečnosť zariadení na vonkajších rozvodoch vody
April 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dušan Krajinčák
Kvalitatívne vlastnosti stavebného kameňa
April 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Roman Krúpa
Využitie netradičných stavebných materiálov pri návrhu obytných budov
April 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Kuťka
Adaptácia objektov agroturistických centier
May 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Lackovič
Hodnotenie plnenia opatrení záťažových testov vo vybranej elektrárni
May 2019
Displaying the final thesis
53.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Michal Lencsés
Kvalitatívne vlastnosti kamenárskych výrobkov
April 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Lukáčik
Posúdenie denného osvetlenia vo vybraných priestoroch obytnej budovy
May 2012
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Magát
Podporné nástroje k meraniu a vyhodnocovaniu osvetlenia budov
April 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Magát
Posúdenie denného osvetlenia ustajňovacieho objektu
May 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Adrián Mihalka
Spôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2020
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Michálková
Denné osvetlenie výrobných objektov
April 2011
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Miškovič
Návrh zlepšenia denného osvetlenia obytných budov
May 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Moravčík
Návrh športovo relaxačného areálu
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Moravčík
Vnútorné a vonkajšie povrchy športových plôch
May 2013Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Mudrik
Analýza osvetlenia v pracovnom prostredí
April 2014
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Mudrik
Požiadavky na akustické vlastnosti stenových konštrukcií
May 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matej Mušák
Využitie plastov v obytných budovách
May 2012
Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Matej Mušák
Využitie plastov v obytných budovách
May 2012Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Nagy
Využitie technickej grafiky pri riešení osvetlenia výrobných priestorov
April 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Nemec
Osvetlenie ako dôležitý faktor z hľadiska bezpečnosti práce
April 2018
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rastislav Ondrušek
Adaptácia ustajňovacieho objektu K 96
May 2012
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Peterská
Zhodnotenie pracovného priestoru z hľadiska denného osvetlenia
May 2016Displaying the final thesis
70.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Tomáš Petráš
Kvalitatívne vlastnosti kameniva, lomárskych a kamenárskych výrobkov
April 2015
Displaying the final thesis
71.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Richard Prúčny
Hodnotenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
May 2017
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Richard Prúčny
Hodnotenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
May 2017
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Radecký
Analýza anorganických materiálov používaných k zatepľovaniu budov
May 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Rajtár
Analýza a optimalizácia denného osvetlenia pracovného priestoru
May 2017
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Rajtár
Analýza elektrickej požiarnej signalizácie
April 2015
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rapavý
Analýza denného osvetlenia pracovného priestoru
May 2016Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Rapavý
Návrh denného osvetlenia interiérov budov
April 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Sitárová
Dôležité faktory pri posudzovaní pracovného prostredia
April 2018
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Maroš Suchý
Hodnotenie osvetlenia vo výrobnom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Maroš Szentesi
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Šandrik
Posudzovanie osvetlenia ako jedna zo základných požiadaviek pracovného priestoru
April 2016Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Šranková
Rekonštrukcia hospodárskeho objektu
April 2014Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Štrba
Návrh denného osvetlenia pracovných priestorov
May 2015Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Štrba
Posúdenie otvorových konštrukcií objektu z hľadiska denného osvetlenia
May 2015
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Tkáč
Využitie špeciálnych betónov v stavebníctve
April 2013
Displaying the final thesis
86.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Patrik Truchlík
Hodnotenie osvetlenia v učebniach
April 2020Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Truchlík
Spôsoby hodnotenia osvetlenia v priemyselných objektoch
April 2018Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Vajda
Materiálové riešenie povrchových úprav obvodových stien
May 2012
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Vajda
Posúdenie denného osvetlenia vo výrobnom objekte
April 2014
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ján Valach
Posúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práci
April 2021Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Veselská
Krytiny plochých striech
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress