Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Milada Balková, PhD.
Identifikačné číslo: 1470
Univerzitný e-mail: milada.balkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

          Projekty
     
     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jakub Áč
Analýza nízkoteplotného vykurovania budov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Lukáš Adamovits
Analýza denného osvetlenia v pracovnom prostredí
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Andrášik
Analýza osvetlenia učebných priestorov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Andrášik
Hodnotenie činiteľa dennej osvetlenosti pracovného prostredia
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Bédi
Využitie inovatívnych stavebných materiálov pre zlepšenie welfare zvierat
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Belan
Posúdenie denného osvetlenia pracovných priestorov.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Filip Blažek
Hodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamil Blažek
Adaptácia hospodárskych budov na obytné účely
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Bryndza
Využitie prírodných materiálov na tepelné izolácie budov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mário Czanik
Kvalitatívne vlastnosti kameniva, lomárskych a kamenárskych výrobkov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Čačíková
Posúdenie denného osvetlenia kancelárskych a skladových priestorov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Čačíková
Využitie stavebných materiálov pri návrhu zimných záhrad
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Čelinák
Využitie netradičných stavebných materiálov pri návrhu obytných budov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Černák
Zhodnotenie svetelných podmienok pracovných priestorov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Matúš Červený
Diagnostické metódy hodnotenia denného osvetlenia v budovách
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Darnady
Hodnotenie kvalitatívnych vlastností mostových železobetónových konštrukcií
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Dékány
Posúdenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Dékány
Využitie dreva vo výstavbe poľnohospodárskych a priemyselných objektov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Ďuriš
Využitie ľahkých betónov vo výstavbe poľnohospodárskych a priemyselných objektov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Halász
Posúdenie denného osvetlenia učebných priestorov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Halmeš
Transparentné prvky budov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Halmeš
Variantné riešenia transparentných prvkov obytnej budovy
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Hindický
Osvetlenie vnútorných priestorov ako jeden z faktorov kvality prostredia budov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Hrnko
Hodnotenie osvetlenia ako jedného zo základných faktorov kvality prostredia
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Hrnko
Využitie plastov v stavebníctve
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Hubina
Adaptácia poľnohospodárskeho objektu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Hubina
Krytiny šikmých striech
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Chalúpková
Bezpečnosť zamestnancov v osobnej leteckej doprave
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Chum
Sklo ako faktor tepelnej ochrany budov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Jakab
Návrh objektu na bývanie s využitím netradičných materiálov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Jaroš
Riešenie osvetlenia v pracovnom prostredí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Jurík
Posúdenie hluku vo výrobnej hale
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Richard Kališ
Kvalitatívne vlastnosti tepelnoizolačných materiálov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Richard Kališ
Kvalitatívne vlastnosti tepelnoizolačných materiálov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Katerinka
Kvalitatívne vlastnosti keramických výrobkov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Katerinka
Optimálne svetelné podmienky na pracovisku, jedna zo základných požiadaviek BOZP
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Kitka
Posúdenie základných parametrov pracovného prostredia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Kitka
Využitie netradičných stavebných materiálov vo výstavbe
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Klohnová
Rekonštrukcia transparentných prvkov vybranej budovy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Klučková
Osvetlenie pracovných priestorov ako jedna zo základných požiadaviek BOZP
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Róbert Kluka
Kvalitatívne vlastnosti murovacích prvkov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Róbert Kluka
Posúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Erik Kondé
Diagnostické metódy hodnotenia osvetlenia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Konkuš
Posúdenie mikroklimatických podmienok, osvetlenia a hluku na pracovisku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Kováčik
Denné osvetlenie ako základná požiadavka pri posudzovaní pracovných a obytných priestorov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ivana Kováčová
Hodnotenie transparentných prvkov budov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Kovan
Využitie stavebných materiálov vhodných pre ustajňovacie objekty
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Kozár
Bezpečnosť zariadení na vonkajších rozvodoch vody
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dušan Krajinčák
Kvalitatívne vlastnosti stavebného kameňa
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Roman Krúpa
Využitie netradičných stavebných materiálov pri návrhu obytných budov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Kuťka
Adaptácia objektov agroturistických centier
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Lackovič
Hodnotenie plnenia opatrení záťažových testov vo vybranej elektrárni
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michal Lencsés
Kvalitatívne vlastnosti kamenárskych výrobkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Lukáčik
Posúdenie denného osvetlenia vo vybraných priestoroch obytnej budovy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Magát
Podporné nástroje k meraniu a vyhodnocovaniu osvetlenia budov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Magát
Posúdenie denného osvetlenia ustajňovacieho objektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adrián Mihalka
Spôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Michálková
Denné osvetlenie výrobných objektov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Miškovič
Návrh zlepšenia denného osvetlenia obytných budov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Moravčík
Návrh športovo relaxačného areálu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Moravčík
Vnútorné a vonkajšie povrchy športových plôch
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Mudrik
Analýza osvetlenia v pracovnom prostredí
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Mudrik
Požiadavky na akustické vlastnosti stenových konštrukcií
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Mušák
Využitie plastov v obytných budovách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Matej Mušák
Využitie plastov v obytných budovách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Nagy
Využitie technickej grafiky pri riešení osvetlenia výrobných priestorov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Nemec
Osvetlenie ako dôležitý faktor z hľadiska bezpečnosti práce
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Ondrušek
Adaptácia ustajňovacieho objektu K 96
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Peterská
Zhodnotenie pracovného priestoru z hľadiska denného osvetlenia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Tomáš Petráš
Kvalitatívne vlastnosti kameniva, lomárskych a kamenárskych výrobkov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Richard Prúčny
Hodnotenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Richard Prúčny
Hodnotenie denného osvetlenia poľnohospodárskych objektov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Radecký
Analýza anorganických materiálov používaných k zatepľovaniu budov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jakub Rajtár
Analýza a optimalizácia denného osvetlenia pracovného priestoru
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Rajtár
Analýza elektrickej požiarnej signalizácie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Rapavý
Analýza denného osvetlenia pracovného priestoru
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Rapavý
Návrh denného osvetlenia interiérov budov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Sitárová
Dôležité faktory pri posudzovaní pracovného prostredia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Maroš Suchý
Hodnotenie osvetlenia vo výrobnom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Maroš Szentesi
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Šandrik
Posudzovanie osvetlenia ako jedna zo základných požiadaviek pracovného priestoru
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Šranková
Rekonštrukcia hospodárskeho objektu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Štrba
Návrh denného osvetlenia pracovných priestorov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Štrba
Posúdenie otvorových konštrukcií objektu z hľadiska denného osvetlenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Tkáč
Využitie špeciálnych betónov v stavebníctve
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Patrik Truchlík
Hodnotenie osvetlenia v učebniach
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Truchlík
Spôsoby hodnotenia osvetlenia v priemyselných objektoch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Vajda
Materiálové riešenie povrchových úprav obvodových stien
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Vajda
Posúdenie denného osvetlenia vo výrobnom objekte
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Ján Valach
Posúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práci
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Veselská
Krytiny plochých striech
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná