Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Milada Balková, PhD.
Identifikačné číslo: 1470
Univerzitný e-mail: milada.balkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZENTESI, M. -- BALKOVÁ, M. -- ŽITŇÁK, M. Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku: Noise and light analysis in the selected manufacturing company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 300--309. ISBN 978-80-552-2167-0.

Originálny názov:
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku: Noise and light analysis in the selected manufacturing company
Anglický názov:
Autor:
Maroš Szentesi (34%)
Ing. Milada Balková, PhD. (33%)
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
300
Do strany:
309
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: hlukové limity, meranie hluku, hluk, svetlo
Rok uplatnenia: 2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
10.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- BARÁTH, M. -- MARKO, D. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2167-0.

Originálny názov:
Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (25%)
Ing. František Adamovský, PhD. (25%)
Ing. Martin Baráth (25%)
Ing. Dušan Marko (25%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-2167-0
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
10.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)