Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Milada Balková, PhD.
Identifikačné číslo: 1470
Univerzitný e-mail: milada.balkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

     Výučba
     
     Publikácie     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZENTESI, M. -- BALKOVÁ, M. -- ŽITŇÁK, M. Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku = Noise and light analysis in the selected manufacturing company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 300--309. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.

Originálny názov:
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku = Noise and light analysis in the selected manufacturing company
Anglický názov:
Autor:
Maroš Szentesi (34%)
Ing. Milada Balková, PhD. (33%)
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. (33%)
Pracovisko:
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL:
https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
300
Do strany:
309
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: hluk, osvetlenie, pracovné prostredie, bezpečnosť práce
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
10.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- BARÁTH, M. -- MARKO, D. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. ISBN 978-80-552-2167-0.

Originálny názov: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2167-0
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena: 10.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)