Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Identification number: 1471
University e-mail: maros.korenko [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
Projects               
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Adamický
Analýza spôsobilosti meracích zariadení
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Adamický
Analýza spôsobilosti meracích zariadení vo výrobnej organizácii
May 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Adamik
Systém Kaizen v organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Roman Adamik
Systém Kaizen v organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Július Badin
Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
May 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Bako
Nástroje riadenia kvality
May 2011
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bako
Využitie nástrojov riadenia kvality
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Martin Baláž, PhD.
Aplikácia projektového riadenia pri zavádzaní nového produktu do sériovej výroby s ohľadom na kvalitu
September 2020
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. František Balko
Optimalizácia výrobného procesu
April 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Rastislav Bekényi
Využitie moderných nástrojov a metód riadenia kvality vo vybranej organizácii
September 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Ľubomír Beláň, PhD.
Zlepšenie kvality vo výrobnom procese
September 2021
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marian Bengyák
Vyhodnotenie spoľahlivosti vstrekovacieho lisu
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristián Berec
Sledovanie prevádzkovej spoľahlivosti traktora
May 2011
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristián Berec
Sledovanie prevádzkovej spoľahlivosti traktora vo vybranej organizácii
May 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Bošanská
Aplikácia riadenia projektov v  organizácii
May 2017
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Bošanská
Riadenie projektov
April 2015Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Botková
Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Botková
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe
April 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Hana Brunclíková
Optimalizácia výrobných procesov
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Juraj Császár
Systém Kaizen v organizácii
May 2021
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Využitie moderných nástrojov a metód riadenia kvality vo vybranej organizácii
September 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Využitie moderných nástrojov a metód riadenia kvality vo vybranej organizácii
May 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Csillagová, PhD.
Využitie moderných nástrojov a metód riadenia kvality vo vybranej organizácii
August 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Cuperová
Úloha systému 5S v organizácii
April 2014
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Cuperová
Využitie systému 5S v organizácii
April 2016Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Danko
Využitie štatistickej regulácie vo výrobných procesoch
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Daňo
Vyhodnotenie spoľahlivosti obilného kombajnu
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Debnár
Riešenie problémov v organizácii pomocou jednouchých štatistických metód
May 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Debnár
Systém 5S a jeho úloha v organizácii
May 2012Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Dragula
Vplyv manažérstva kvality na zefektívnenie malosériovej a kusovej výroby
August 2015
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristian Drappan
Aplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
April 2020Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristian Drappan
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe
April 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Róbert Drlička, PhD.
Vplyv podmienok obrábania na kvalitu obrábaných plôch pri osových operáciách
November 2010
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Drlička, PhD.
Vplyv podmienok obrábania na kvalitu obrobených plôch pri osových operáciách
August 2016
Displaying the final thesis
35.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Duchoň
Riešenie interných reklamácií
May 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Ďurina
Aplikácia systému APQP v organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Ďurina
Štatistická regulácia výrobných procesov
April 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Eliáš
Nástroje riadenia kvality
April 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Eliáš
Vyhodnotenie optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
April 2016Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Daniela Földešiová, PhD.
Posúdenie bezpečnosti procesu vo výrobnej organizácii
September 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): František Gábriš
Možnosti využitie analýzy FMEA
May 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zdenko Gál
Systém Kaizen v organizácii
April 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Gubová
Optimalizácia procesov vo výrobe
April 2013Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Gubová
Optimalizácia výrobných procesov
April 2015
Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Hanko
Optimalizácia výrobných procesov
May 2021
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Heldová
Štatistická regulácia výrobných procesov
May 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Herian
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe
April 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Horniaková
Optimalizácia parametrov pasivácie hliníka
April 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Horniaková
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť na stavbe
April 2016
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Miroslav Horský
Nástroje riadenia kvality
May 2019
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Miroslav Horský
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
May 2021Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beáta Huljaková
Štatistická regulácia výrobných procesov
May 2013Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Huljaková
Využitie štatistickej regulácie vo vybranej organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Kaplík, PhD.
Riadenie kvality vo vybranej výrobnej organizácii
August 2013Displaying the final thesis
55.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Eduard Karvay
Problem solving - určenie koreňovej príčiny
May 2021Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marek Kopecký
Optimalizácia výrobných procesov
April 2020
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Kotorová, PhD.
Riadenie kvality vo výrobných organizáciách
May 2015Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Kováč
Systém Kaizen v organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
59.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Kováč
Využitie systému Kaizen v organizácii
May 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kováč
Využitie systému Kaizen v organizácii
May 2017
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kučerka
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobnej organizácii
May 2012Displaying the final thesis
62.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jaroslav Kucharík
Nástroje riadenia kvality
May 2021
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Tomáš Kucharik
Nástroje riadenia kvality
May 2021Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kyselica
Posúdenie faktorov enviromentu vo výrobnej organizácii
May 2013
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beáta Kyseľová
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe
April 2016Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Kyseľová
Využitie Six Sigma pri optimalizácii spotreby separátora vo výrobnej organizácii
April 2018Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Lancz
FMEA - analýza možných chýb a ich dôsledkov
May 2013
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Lancz
Využite metódy FMEA vo výrobnej organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adam Leitman
Systém Kaizen v organizáci
May 2019
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Lichnerová
Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby-PPAP
May 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Lichnerová
Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby vo vybranej organizácii
May 2013Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Oliver Lisu
Nástroje riadenia kvality
May 2019
Displaying the final thesis
73.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Oliver Lisu
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
May 2021
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Martiš
Využitie systému Kaizen v organizácii
May 2019
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ladislav Michalík
FMEA a jej využitie
May 2012
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Nemec
Režimy zlyhania a analýza účinkov
May 2012
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Nemec
Využitie analýzy možných chýb a ich následkov
May 2014Displaying the final thesis
78.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Libor Nguyen
Nástroje riadenia kvality
April 2016
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Nikolov
Systém Kaizen v organizácii
May 2021
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dušan Nógli, PhD.
Vyhodnotenie spoľahlivosti plynového generátora LM 2500
May 2012
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Ondruška
Úloha metódy 5S v organizácii
April 2013
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Ondruška
Využitie metódy 5S vo výrobnej organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
83.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Jozef Pacher
Riadenie kvality vo výrobnej organizácii
September 2017
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Enikő Petrová
Nástroje riadenia kvality
April 2015
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Petruš
Štatistická regulácia výrobných procesov
May 2012
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Gabriel Poló, PhD.
Optimalizácia pracovných procesov vo vybranej organizácii
September 2020
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudovít Púčik
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe
May 2012
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudovít Púčik
Vyhodnotenie optimalizácie parametrov procesov vo výrobe
May 2014Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jaroslav Rác
Štatistická regulácia výrobných procesov
April 2015
Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Repčík
Aplikácia Reengineeringu v organizácii
May 2014Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Repčík
Reengineering podnikového procesu
May 2012
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miloš Sabo
Reengineering procesu
April 2014
Displaying the final thesis
93.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Peter Sabo
Riadenie kvality vo výrobných organizáciach
September 2020
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Szabová
Nástroje riadenia kvality
May 2012Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Szegény
Koncept návrhu pre plánovanie a riadenie modulárnej výroby
April 2019Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Szegény
Štatistická regulácia výrobných procesov
April 2016
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Šabík
Nástroje riadenia kvality
April 2020
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Šeben
Analýza nebezpečenstiev pri manipulácii a skladovaní zbraní
April 2019
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Šmahajová
Nástroj 5S a jeho úloha v organizácii
May 2013
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Šmahajová
Nástroj 5S a jeho využitie v organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Annamária Šranková
Proces schvaľovania dielov k výrobe
May 2012Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Tatar
Aplikovanie metód manažérstva kvality na zníženie nezhodovosti vo výrobnom procese
May 2017
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Tatar
Využitie nástrojov riadenia kvality
May 2019Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Tomasovszka
Úloha systému 5S v organizácii
April 2019
Displaying the final thesis
105.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Jana Tomasovszka
Úloha systému 5S v organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
106.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dušan Truban
Systém 5S a jeho úloha v organizácii
April 2018
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Uhrin
Aplikácia metódy Six sigma vo výrobnej organizácii
May 2012Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Uhrin
Využite metódy Six sigma vo výrobnej organizácii
May 2014
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Varsányi
Využitie nástrojov riadenia kvality
May 2017
Displaying the final thesis
110.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Viderňan
Optimalizácia výrobných postupov s ohľadom na kvalitu výrobkov s použitím počítačovej podpory výroby
September 2017
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Vnučková
Nástroje riadenia kvality
April 2018
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Vnučková
Využitie nástrojov riadenia kvality
April 2020Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ondrej Zurbola
Zhodnotenie technológie nanášania povrchových vrstiev eloxovaním
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress