Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Identification number: 1473
University e-mail: klaudia.halaszova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Ekosystémové služby zdrojov vody pre krajinu
Jurík, Ľuboš -- Halászová, Klaudia -- Sedmáková, Miroslava
Ekosystémové služby zdrojov vody pre krajinu. In Životné prostredie. 51, 4 (2017), p. 221--226. ISSN 0044-4863.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
2.Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku
Jahnátek, Ľubomír -- Alena, Ján -- Barbarič, Martin -- Bielik, Peter -- Bobovník, Matej -- Buday, Štefan -- Halászová, Klaudia -- Illáš, Martin -- Jánošíková, Slávka -- Jurík, Ľuboš -- Krištofíková, Jana -- Mihálek, Pavol -- Mihina, Štefan -- Mindová, Petra -- Nagyová, Laura -- Németh, František -- Pícha, Emil -- Puškáč, Jaroslav -- Sobocká, Jaroslava -- Svetlík, Ján -- Tvrdá, Andrea -- Vajs, Ján -- Vargová, Jana
Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku. S.l.  : s.n. (2017),
GHGPráce zverejnené na internete2017Details
3.Príručka pre optimálne nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi vo vidieckych sídlach Nitrianskeho samosprávneho kraja
Báreková, Anna -- Lackóová, Lenka -- Halászová, Klaudia -- Čakovská, Barbora
Príručka pre optimálne nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi vo vidieckych sídlach Nitrianskeho samosprávneho kraja. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1646-1.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
4.Študijná príručka 2017-2018 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Halászová, Klaudia -- Lackóová, Lenka
Študijná príručka 2017-2018 FZKI. 14. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 83 p. ISBN 978-80-552-1724-6.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.