Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identification number: 1474
University e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Machine Design (TF)

Contacts     Lesson     
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Belko
Štúdium vybraných vlastností klzných povrchových vrstiev v podmienkach tribologického experimentu
April 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Belko
Technologický, konštrukčný a ekonomický význam tribológie
April 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Bugár
Štúdium geometrie klzného uloženia vplyvom prevádzkových zmien
April 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Čavojský, PhD.
Analyticko experimentálne charakteristiky určeného tribologického systému v podmienkach zmiešaného trenia
May 2015
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Černák
Konštrukčný a technologický návrh lisu na hrozno s tlakom vody pomocou parametrického modelovania
April 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Černák
Rozmerový návrh pohybového závitu vodiaceho tŕňa určeného pre hydraulický lis na hrozno s ťahovou silou 50 000 N
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Danko
Spôsoby ovplyvňovania štruktúry zliatin hliníka
April 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Gális
Hodnotenie technologických vlastností biomazív na základe metódy termickej analýzy DSC
April 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tibor Gáspár, PhD.
Štúdium vlastností ekologických olejov pri mazaní klzných dvojíc
June 2011Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Gureň
Odporové zváranie na zváracom automate so zameraním na štruktúru zvaru
April 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Robert Hájos
Možnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložísk
April 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Klučková
Porovnanie rôznych typov geometrických plôch používaných pri modelovaní
April 2017
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Komrhel
Koncepčný návrh odstopkovača hrozna pre potreby drobnopestovateľov
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Komrhel
Konštrukčný a technologický návrh odstopkovača hrozna pre potreby drobnopestovateľov s využitím parametrického modelovania
April 2014
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kosť
Návrh plastového dielu a vstrekovacej formy v prostredí CAD
April 2011Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matej Kovalinka
Možnosti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov
April 2016
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Kročko, PhD.
Štúdium degradability tribologického systému vplyvom pôsobenia ekologických mazív
May 2012
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Róbert Makva
Trenie a opotrebenie ako významný faktor ovplyvňujúci geometriu klzného uloženia
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Pařil
Konštrukčný a technologický návrh prítlačného zariadenia na simuláciu dynamického zaťaženia na skúšobnom zariadení Tribotestor M´06
April 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Peter Petráš
Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
April 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. František Tóth, PhD.
Vplyv zmeny prevádzkových podmienok na stabilitu geometrie klznej párovej dvojice
August 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress