Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identifikačné číslo: 1474
Univerzitný e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Belko
Štúdium vybraných vlastností klzných povrchových vrstiev v podmienkach tribologického experimentu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Belko
Technologický, konštrukčný a ekonomický význam tribológie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bugár
Štúdium geometrie klzného uloženia vplyvom prevádzkových zmien
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Pavol Čavojský, PhD.
Analyticko experimentálne charakteristiky určeného tribologického systému v podmienkach zmiešaného trenia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Černák
Konštrukčný a technologický návrh lisu na hrozno s tlakom vody pomocou parametrického modelovania
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Černák
Rozmerový návrh pohybového závitu vodiaceho tŕňa určeného pre hydraulický lis na hrozno s ťahovou silou 50 000 N
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Danko
Spôsoby ovplyvňovania štruktúry zliatin hliníka
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Gális
Hodnotenie technologických vlastností biomazív na základe metódy termickej analýzy DSC
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Tibor Gáspár, PhD.
Štúdium vlastností ekologických olejov pri mazaní klzných dvojíc
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ľubomír Gureň
Odporové zváranie na zváracom automate so zameraním na štruktúru zvaru
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Robert Hájos
Možnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložísk
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Klučková
Porovnanie rôznych typov geometrických plôch používaných pri modelovaní
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Komrhel
Koncepčný návrh odstopkovača hrozna pre potreby drobnopestovateľov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Komrhel
Konštrukčný a technologický návrh odstopkovača hrozna pre potreby drobnopestovateľov s využitím parametrického modelovania
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Kosť
Návrh plastového dielu a vstrekovacej formy v prostredí CAD
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Matej Kovalinka
Možnosti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Kročko, PhD.
Štúdium degradability tribologického systému vplyvom pôsobenia ekologických mazív
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Makva
Trenie a opotrebenie ako významný faktor ovplyvňujúci geometriu klzného uloženia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Pařil
Konštrukčný a technologický návrh prítlačného zariadenia na simuláciu dynamického zaťaženia na skúšobnom zariadení Tribotestor M´06
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Petráš
Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. František Tóth, PhD.
Vplyv zmeny prevádzkových podmienok na stabilitu geometrie klznej párovej dvojice
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná