Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identifikační číslo: 1474
Univerzitní e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Koncepčný návrh odstopkovača hrozna pre potreby drobnopestovateľov
Autor: Ing. Peter Komrhel
Pracoviště: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Koncepčný návrh odstopkovača hrozna pre potreby drobnopestovateľov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom odstopkovača hrozna pre potreby drobnopestovateľov. Každý pestovateľ sa zrejme zaujíma o históriu hrozna, resp. vinohradníctva. Prvá časť práce pojednáva o histórii vína, ktorý v tejto práci je rozdelený do dvoch častí a to histórie v staroveku a v novoveku. Druhá časť mojej bakalárskej práce uvádza stručný prehľad zberu hrozna, pojednáva o jeho kvalite. V tretej časti sú spomenuté stroje na spracovanie hrozna, zaoberá sa mechanizáciou výroby vína, kde sú spomenuté aj odstopkovače hrozna, ktorého koncepčný návrh je cieľom tejto bakalárskej práce. Rozoberá tiež samotný strapec hrozna, aby čitateľ pochopil účel spracovania samotného odstopkovania. Štvrtá časť bakalárskej práce pojednáva o odstopkovaní a samotnom odstopkovači hrozna, tvorí ho prehľad druhov odstopkovačov od malých ručných až po väčšie zariadenia, ktoré sú vhodné na spracovanie hrozna aj pre drobnopestovateľov. Táto časť tiež popisuje samotné časti týchto zariadení, ako sú drviče hrozna, odstopkovacia závitovka, odstopkovacie sito. V piatej časti sú uvedené mlynkoodstopkovače dostupné na našom trhu. Sú to ukážky vo forme obrázkov, aby čitateľ videl rozmanitosť týchto jednoduchých strojov. Záver tejto bakalárskej práce uvádza hlavne môj koncepčný návrh odstopkovača hrozna, ktorý som po uvážení a nazbieraní informácií zostavil hlavne pre drobnopestovateľov.
Klíčová slova:Odstopkovač, Drobnopestovateľ, Hrozno, História, Zber, Drviče, Závitovka, Sito, Koncepčný návrh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně