Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identification number: 1474
University e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Machine Design (TF)
Chief official - Department of Machine Design (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dimensional proposal of moving thread of main shaft determined for grape hydraulic press with tension force of 50 000 N
Written by (author): Ing. Peter Černák
Department: Department of Machine Design (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozmerový návrh pohybového závitu vodiaceho tŕňa určeného pre hydraulický lis na hrozno s ťahovou silou 50 000 N
Summary:Témou bakalárskej práce je rozmerový návrh pohybovej skrutky hydraulického lisu na hrozno s ťahovou silou 50 000 N. Samotnú prácu som rozdelil do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola zahŕňa historický vývoj lisov na hrozno, ich rozdelenie podľa princípu na ktorom pracujú. V tejto kapitole sú bližšie charakterizované hydraulické lisy, ktoré sa využívajú v súčasnom období. Táto kapitola vznikla naštudovaním a zozbieraním materiálov, odborných článkov a publikácií z tejto oblasti. Ďalšiu kapitolou bakalárskej práce tvorí bližšie charakterizovanie a vyhodnotenie jednotlivých variant riešenia súčasných lisov na hrozno. Výber a odôvodnenie zvoleného typu lisu na hrozno, ktorý bude po technickej stránke riešený v tretej kapitole. Táto časť práce je vlastná tvorba pri ktorej bolo použité minimum informácií z literárnych zdrojov. Posledná kapitola je orientovaná na návrh samotného lisu na hrozno, výpočet jednotlivých funkčných častí, pričom dôraz je kladený na najviac namáhanú časť a to je závit vodiaceho tŕňa. Táto časť obsahuje prevažne výpočty a na záver celkové zhodnotenie uplatnenia hydraulického lisu na hrozno so závitovým tŕňom.
Key words:rozmerový návrh, závitový tŕň, lis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited