Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identifikační číslo: 1474
Univerzitní e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Konštrukčný a technologický návrh lisu na hrozno s tlakom vody pomocou parametrického modelovania
Autor: Ing. Peter Černák
Pracoviště: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Konštrukčný a technologický návrh lisu na hrozno s tlakom vody pomocou parametrického modelovania
Abstrakt:Témou diplomovej práce je konštrukčný a technologický návrh lisu na hrozno s tlakom vody pomocou parametrického modelovania. Po oboznámení s problematikou lisovania hroznového muštu som prácu rozdelil do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola zahŕňa popis procesu lisovania, historický vývoj lisov a ich rozdelenie do skupín podľa princípu na ktorom pracujú. V tejto kapitole nájdeme popis jednotlivých konštrukčných riešení lisov ako aj výhody a nevýhody použitia v malovýrobách. Táto kapitola čerpá informácie hlavne s mojej predchádzajúcej práce, zozbieraním a naštudovaním publikácií z oblasti spracovania vinnej révy. Ďalšiu kapitolou diplomovej práce tvorí bližšie charakterizovanie a vyhodnotenie jednotlivých variant riešenia súčasných lisov na hrozno. Výber a odôvodnenie zvoleného typu lisu na hrozno, ktorý bude parametricky vymodelovaný v tretej kapitole. Táto časť práce je vlastná tvorba pri ktorej bolo použité minimum informácií z literárnych zdrojov. Tretia kapitola je orientovaná na modelovanie jednotlivých častí lisu na hrozno s tlakom vody. Po vymodelovaní jednotlivých častí sa tieto skompletizujú do jednej funkčnej zostavy, ktorá môže byť použitá na vytvorenie výrobných výkresov alebo na prezentáciu. Celý projekt je riešený v modelovacom programe Autodesk Inventor.
Klíčová slova:parametrické modelovanie, autodesk inventor, lis

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně