Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identification number: 1474
University e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Machine Design (TF)
Chief official - Department of Machine Design (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:IInfluence of quality and geometric parameters of surface on tribological properties of sliding system
Written by (author): Bc. Peter Petráš
Department: Department of Machine Design (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo zosumarizovanie názorov jednotlivých autorov v oblasti tribológie. Snažili sme sa poukázať na jej dôležitosť v rámci každodenného života z hľadiska ekonómie ako aj ekológie. Prácu rozdeľujeme do niekoľkých častí. Jednou z nich sú spomínané teoretické východiská, v ktorej popisujeme históriu celosvetovú i slovenskú, priebeh či rozvoj tribológie. V druhej časti sme sa zaoberali oblasťami trenia, opotrebenia a mazania. V oblasti mazania popisujeme aj najnovšie trendy, ktoré sa v súčasnosti využívajú. V záverečnej časti sme venovali pozornosť mikrogeometrii, ktorá predstavuje drsnosť povrchu a makrogeometrii, ktorá pozostáva z kruhovitosti a valcovitosti. V konečnom závere konštatujeme nepopierateľný význam akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy.
Key words:tribológia, klzná sústava, mikrogeometria, tribotechnika, makrogeometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited