Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identifikačné číslo: 1474
Univerzitný e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Autor: Bc. Peter Petráš
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zosumarizovanie názorov jednotlivých autorov v oblasti tribológie. Snažili sme sa poukázať na jej dôležitosť v rámci každodenného života z hľadiska ekonómie ako aj ekológie. Prácu rozdeľujeme do niekoľkých častí. Jednou z nich sú spomínané teoretické východiská, v ktorej popisujeme históriu celosvetovú i slovenskú, priebeh či rozvoj tribológie. V druhej časti sme sa zaoberali oblasťami trenia, opotrebenia a mazania. V oblasti mazania popisujeme aj najnovšie trendy, ktoré sa v súčasnosti využívajú. V záverečnej časti sme venovali pozornosť mikrogeometrii, ktorá predstavuje drsnosť povrchu a makrogeometrii, ktorá pozostáva z kruhovitosti a valcovitosti. V konečnom závere konštatujeme nepopierateľný význam akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy.
Kľúčové slová:tribológia, klzná sústava, mikrogeometria, tribotechnika, makrogeometria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene