Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identifikační číslo: 1474
Univerzitní e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra konštruovania strojov (TF)

     Výuka     Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Hodnotenie technologických vlastností biomazív na základe metódy termickej analýzy DSC
Autor: Ing. Martin Gális
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie technologických vlastností biomazív na základe metódy termickej analýzy DSC
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá hodnotením vlastností biomazív na základe metódy termickej analýzy DSC. Teoretická časť je zameraná na všeobecnú charakteristiku biomazív. Práca ďalej rozdeľuje biomazivá podľa rôznych hľadísk. V ďalšej časti opisujeme meracie zariadenie Mettler Toledo DSC1 a vybrané vzorky biomazív, podľa katalógu výrobcov. Praktická časť je zameraná na meranie bodu tuhnutia vybraných vzoriek a porovnanie biomazív na základe výsledkov. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že biomazivo Biona Bipol začína tuhnúť pri vyššej teplote ako udáva výrobca. Biomazivo Stihl BioPlus podľa našich meraní začína tuhnúť pri teplote, ktorá sa výrazne nelíši od hodnoty udávanej výrobcom.
Klíčová slova:
biomazivo, termická analýza, bod tuhnutia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně