Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Identifikační číslo: 1474
Univerzitní e-mail: juraj.rusnak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra konštruovania strojov (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Trenie a opotrebenie ako významný faktor ovplyvňujúci geometriu klzného uloženia
Autor: Ing. Róbert Makva
Pracoviště: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Trenie a opotrebenie ako významný faktor ovplyvňujúci geometriu klzného uloženia
Abstrakt:Abstrakt Ciele práce spočívajú vo vyhľadávaní a zosumarizovaní poznatkov o tribológii, trení a opotrebení, v rozdelení trenia a opotrebenia na konkrétne druhy a v hľadaní spôsobov na minimalizovanie trenia a tým aj opotrebenia v konkrétnych uzloch. Obsah práce by sa dal rozdeliť na niekoľko základných kapitol. Zo začiatku sa venujem tribológii ako takej. V ďalšej časti sú vysvetlené konkrétne druhy trenia podľa pohybu a trenie klzné, ktoré nastáva v klzných ložiskách. V najrozsiahlejšej časti sa venujem opotrebeniu. Jeho konkrétnym prípadom, otázkou prečo toto opotrebenie nastáva a možnosťami znížiť ho alebo odstrániť. Nasledujúca kapitola obsahuje základné údaje o valivých a hlavne klzných ložiskách, ich parametre, výhody a nevýhody. Posledná časť je zameraná na mazanie a teda zvýšenie životnosti súčiastok. Venujem sa tu rôznym druhom mazania a hlavne rôznym druhom mazadiel a ich vhodnosti na jednotlivé trecie uzly. Práca obsahuje tabuľku s rôznymi typmi mazadiel a ich vlastnosťami, z ktorej sa ľahko vyčíta, aký druh mazadla by sme mali použiť na konkrétny trecí uzol. Kľúčové slová: tribológia, trenie, opotrebenie, mazanie
Klíčová slova:tribológia, trenie, opotrebenie, mazanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně