Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Kovár, PhD.
Identifikačné číslo: 1475
Univerzitný e-mail: marek.kovar [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Botková
Kapacita pre osmotické prispôsobenie počas dehydratácie rastlín v podmienkach rôznej zásobenosti dusíkom
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Dobšinský
Úloha autotrofie v raste a vývine rastlín rodu Drosera
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Drgoňová
Efekt sucha na produkčné a kvalitatívne parametre úrody jačmeňa jarného
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriana Drgoňová
Vzťah produkčnej výkonnosti a kvality zrna jačmeňa v podmienkach environmentálneho stresu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Adriana Drgoňová
Vzťah produkčnej výkonnosti a kvality zrna jačmeňa v podmienkach environmentálneho stresu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Fábiková
Štúdium funkčných zmien primárnych procesov fotosyntézy počas aklimácie listov jarného jačmeňa na zatienenie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Fapšová
Vplyv chladu na fotosyntetický aparát juvenilných listov odrôd viniča hroznorodého
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Farkaš
Fyziologické a rastové reakcie odrôd šalátu listového na nedostatok vody
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Farkaš
Vplyv nedostatku vody na fyziologické procesy rastlín špenátu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eliška Flimerová
Fyziologické úlohy polyfenolov v rastlinách počas environmentálneho stresu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Gráciková
Nedeštrukčné hodnotenie obsahu polyfenolov v rastlinách
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Labant
Dopad klimatickej zmeny na rast a produktivitu obilnín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Labant
Zmeny aktivity fotosyntézy počas senescencie listu drevín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavol Marák
Optické vlastnosti listov vybraných druhov rastlín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Martincová
Aklimácia fotosyntetického aparátu slnečnice ročnej na rôznu intenzitu žiarenia
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Martincová
Ochrana fotosyntetického aparátu pred silným žiarením počas environmentálneho stresu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriel Masarik
Využitie modelovania pre predikciu správania sa fyziologických procesov rastlín v podmienkach globálnej zmeny klímy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Oliver Obročník
Monitorovanie vodného stresu v rastlinách modernými zobrazovacími metódami
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eleonora Parkanji
Aktivita respiračných procesov rastlinnej bunky počas dehydratácie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eleonora Parkanji
Morfologické a fyziologické reakcie rastlín ciroku dvojfarebného na sucho
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Polko
Biochemické a fyziologické adaptácie procesu fotosyntézy rastlín na suché a horúce podnebie
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Presinszká
Analýza vzťahov medzi zdrojom a akceptorom asimilátov rastlín jarného jačmeňa ovplyvnených suchom
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Presinszká
Primárne procesy fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Prešinská
Fotosyntetická a vývinová plasticita rastlín rastúcich v podmienkach zvýšenej koncentrácie CO2
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Prešinská
Využitie optických vlastností listu v hodnotení fyziologického stavu rastlín slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Cyprian Rusnák
Funkčné zmeny fotosyntetického aparátu počas ontogenézy listu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lujza Strnisková
Štúdium dopadu postupnej dehydratácie na fyziologické parametre a kvalitu produkcie rastlín jarného jačmeňa
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Šédová
Kvantifikácia účinku draslíka na procesy vodného režimu rastlín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Šnirc
Vplyv vodného stresu na parametre vodného režimu a fotosyntézy rastlín jarného jačmeňa
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Šnirc
Vplyv vodného stresu na produkčné a kvalitatívne parametre úrody jarného jačmeňa
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Švrčková
Kvantitatívna charakterizácia fenotypu farebných genotypov pšenice
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Švrčková
Vplyv sucha na produkčné a kvalitatívne parametre úrody pšenice ozimnej
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Tesák
Štrukturálne a funkčné zmeny v rastlinách spôsobené hypoxiou prostredia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Silvia Vanišová
Možnosti zvýšenia produkčnej výkonnosti a kvality produkcie plodín genetickými technológiami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Vereš
Fyziologické základy nepriaznivého vplyvu sucha na kvalitu produkcie pšenice letnej
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Vician
Moderné prístupy fenotypovania štrukturálnych a funkčných znakov obilnín
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Zámečníková
Perspektívy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti rastlín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná