Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Identifikační číslo: 1478
Univerzitní e-mail: peter.hlavac [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Andris
Prehľad a využitie fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov energie
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Andris
Slovenská jadrová elektráreň Mochovce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Mário Bahelka
Návrh zariadenia na meranie rezistivity sypkých materiálov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Balko
Aplikácia modelu výnimočnosti EFQM do výrobnej organizácii
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Bašista
Analýza teplotných závislostí reologických vlastností chladiacich kvapalín
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Beňáková
Analýza vybranej výrobnej organizácie z pohľadu komplexného manažérstva kvality
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Tomáš Benčík
Porovnanie ekonomických a ekologických ukazovateľov pri výrobe elektrickej energie v rôznych typoch elektrární
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matej Brunclík
Riešené a neriešené príklady z kinematiky - online
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Boris Bulava
Charakteristika a využitie rôznych kvapalín v automobiloch
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Patrik Durdiak
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných stavebných materiálov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Durdiak
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných stavebných materiálov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Durdiak
Vybrané fyzikálne vlastnosti stavebných materiálov a technológia ich výroby
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Ferenc
Výhody a nevýhody internet bankingu - online
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Galaba
Aplikácia obnoviteľných zdrojov energie na vybranom modeli
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniela Gogová
Analýza vplyvu používania a teploty na reologické vlastnosti vybraných mazív
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniela Gogová
Charakteristika a využitie mazív
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Golha
Analýza reologických vlastností biopalív a ich využitie pri hodnotení kvality
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Golha
Využitie biopalív v doprave a ich vplyv na životné prostredie
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Matúš Gubo
Analýza požiaru v jadrovej elektrárni
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adam Gubov
Jadrové elektrárne a ich využitie na Slovensku a vo svete
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Richard Hajdu
Bezpečnoeť a ochrana zdravia pri práci v stolárskej dielni
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Richard Hajdu
Kvalita vstupných materiálov a výstupných produktov v stolárskej dielni
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Hajková
Charakteristika a vlastnosti kvapalných biopalív
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Martina Hajková
Vplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalív
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Hanus
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality kečupov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Havala
Analýza vstupných komponentov a výstupných produktov vo výrobnej organizácii
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Patrik Havetta
Porovnanie niektorých vlastností vybraných originálnych palív a biopalív
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Štefan Havetta
Hodnotenie kvality smotán pomocou reologických vlastností
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štefan Havetta
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality produktov vo vybranej organizácii
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Marek Herda
Vplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratého druhu alkoholického nápoja
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Hlavatý
Návrh a realizácia programu na podporu činnosti kotolne na biomasu vo vybranej spoločnosti
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Hlavatý
Využitie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne Slovenska
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Horka
Analýza teplotných zmien reologických vlastností vybraných druhov pohonných látok
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Horka
Porovnanie vybraných fyzikálnych vlastností pohonných látok
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Peter Horniak
Charakteristika múk a technológia ich výroby
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľubomír Hulec
Hodnotenie kvality zvarov vo vybranej organizácii
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ľubomír Hulec
Charakteristika vybraného rezného strojárskeho nástroja a jeho využitie
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Samuel Hunák
Návrh prenosného zariadenia na meranie podmienok okolitého prostredia
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Samuel Hunák
Rozšírenie prenosného zariadenia na meranie vonkajších podmienok a spracovanie získaných výsledkov cez aplikáciu v Android OS
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miloš Ilavský
Hodnotenie bezpečnostných a prevádzkových faktorov malej vodnej elektrárne
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marián Jankulár
Charakteristika a využitie motorových olejov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Marián Jankulár
Meranie a porovnanie reologických vlastností vybraných druhov motorových olejov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Jankulár
Meranie a porovnanie reologických vlastností vybraných druhov motorových olejov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adela Kollárová
Porovnanie zavedeného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s normou STN OHSAS 18001 vo vybranom podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Kováč
Hodnotenie kvality zvarov vo vybranej organizácii
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Kováč
Využitie informačných a riadiacich systémov pri výrobe automobilových súčiastok
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radomír Kováč
Hodnotenie kvality rastlinných olejov vyžitím reologických vlastností
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radomír Kováč
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality rastlinných olejov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Kožák
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality horčíc
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Krupa
Analýza faktorov ovplyvňujúcich prevádzku vybraných solárnych systémov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Filip Kupec
Charakteristika tatárskych omáčok a ich porovnanie
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Silvia Kvasňovská
Porovnanie reologických vlastností vazelín pre vybrané technické zariadenia
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Matej Lopušan
Návrh zariadenia na meranie vybratých elektrických vlastností kvapalných materiálov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Májik
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti brzdových kvapalín
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Marko
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Matušica
Analýza teplotných zmien reologických vlastností prevodových olejov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Matušica
Využitie informačných a riadiacich systémov v automobiloch
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Matúšková
Reologické vlastnosti majonéz
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Mikéci
Charakteristika a technológia výroby náterových farieb
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Mikéci
Meranie a porovnanie vybratých vlastností náterových hmôt
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcel Mladý
Charakteristika procesu vyhorievania palivových kaziet v reaktore
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Papánková
Využitie kvapalín prenášajúcich tlak a ich vybrané fyzikálne vlastnosti
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Pavlatovský
Charakteristika tuhých biopalív a niektoré ich fyzikálne vlastnosti
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Lukáš Pavlatovský
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalív
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Pavlovič
Aplikácia metód merania reologických vlastností pri hodnotení kvality materiálov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Pavlovič
Hodnotenie kvality sirupov pomocou reologických vlastností
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Penzeš
Analýza kvality produktov aplikáciou vybraných fyzikálnych metód v organizácii AGROTAMI
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Penzeš
Hodnotenie kvality jogurtov pomocou reologických vlastností
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Pupák
Meranie a kontrola rozmerových charakteristík vybranej súčiastky
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Pupák
Využitie veternej energie a jej vplyv na životné prostredie
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tibor Puskás
Analýza vplyvu teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybraných druhov mliek
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tibor Puskás
Hodnotenie elektrických vlastností mliečnych výrobkov určovaných na vytvorenom meracom zariadení
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Samuel Račko
Využitie informačných a riadiacich systémov vo výrobnom procese
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavol Rajtar
Prehľad vybraných fyzikálnych veličín a spôsobov ich určovania
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Sailer
Prínos vedcov v oblasti informačných systémov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Eva Sirotová
Analýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejov
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Smutný
Analýza základných fyzikálnych vlastností tepelnoizolačného materiálu
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Matúš Sobanský
Reologické vlastnosti biopalív
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Stankovič
Geotermálna energia a možnosti jej využitia
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Szabó
Veterná energia a jej využitie
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Helena Šebová
Systém riadenia slnečných kolektorov a možnosti ich využitia
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Adrián Ševčík
Analýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Norbert Šima
Analýza vplyvu technológie spracovania vybraných materiálov na ich kvalitu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Norbert Šima
Posúdenie technológie spracovania na kvalitu vybratých materiálov vo výrobnej organizácii
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Norbert Šima
Posúdenie technológie spracovania na kvalitu vybratých materiálov vo výrobnej organizácii
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriela Štefečková
Meranie vybratých fyzikálnych vlastností polyesterových technických vlákien
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Štefkovičová
Porovnanie kvality plastových profilov
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Šulík
Interaktívny model pre obnoviteľné zdroje energie
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Jozef Šulík
Vplyv automatizácie na kvalitu prevádzky na vybranom zariadení
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Šulík
Vplyv automatizácie na kvalitu prevádzky na vybranom zariadení
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Peter Šumeraj
Zvyšovanie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární na Slovensku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Boris Šutka
Hodnotenie kvality vín pomocou reologických vlastností
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Šutka
Sledovanie princípov komplexného manažérstva kvality vo výrobnom podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Ťapušík
Ekonomická efektívnosť biomasy a jej využitie v praxi
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Tököly
Vybrané fyzikálne vlastnosti niektorých viskoelastických materiálov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Tököly
Zavedenie štatistickej kontroly výrobného procesu vo výrobnej organizácii
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Tonka
Meranie fyzikálnych vlastností biomasy a využitie ich energetickej hodnoty
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Filip Tonka
Metódy určovania spokojnosti zákazníka a ich využitie
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Toráč
Tvorba softvéru na rozpoznávanie odrôd jabĺk
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniel Toráč
Zbierka riešených a neriešených príkladov z molekulovej fyziky
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Uhrin
Jadrová energetika na Slovensku a jej vplyv na životné prostredie
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Uhrin
Sledovanie a hodnotenie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší v okolí Jadrovej elektrárne Mochovce
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Valenta
Zlepšovanie systému manažérstva v súlade s modelom EFQM vo vybranej organizácii
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Róbert Valentíny
Využitie a ekonomická efektívnosť vodných elektrární
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Valkovič
Hodnotenie kvality whisky pomocou reologických vlastností
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Vojtková
Reologické vlastnosti tavených syrov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Zmatek
Vplyv oslnenia vozidlom v protismere na schopnosť rozpoznať chodca za tmy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Zmatek
Využitie asistenčných systémov v osobných automobiloch
duben 2013Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována