Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Identification number: 1478
University e-mail: peter.hlavac [at] uniag.sk
 

     
Graduate
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Andris
Prehľad a využitie fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov energie
May 2011Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Andris
Slovenská jadrová elektráreň Mochovce
May 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mário Bahelka
Návrh meracieho zariadenia na meranie rezistivity sypkých materiálov
April 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Balko
Aplikácia modelu výnimočnosti EFQM do výrobnej organizácii
May 2015
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Bašista
Analýza teplotných závislostí reologických vlastností chladiacich kvapalín
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eliška Beňáková
Analýza vybranej výrobnej organizácie z pohľadu komplexného manažérstva kvality
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Benčík
Porovnanie ekonomických a ekologických ukazovateľov pri výrobe elektrickej energie v rôznych typoch elektrární
May 2012Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Brunclík
Riešené a neriešené príklady z kinematiky - online
April 2019Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Boris Bulava
Charakteristika a využitie rôznych kvapalín v automobiloch
April 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Patrik Durdiak
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných stavebných materiálov
May 2017
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Durdiak
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných stavebných materiálov
May 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Durdiak
Vybrané fyzikálne vlastnosti stavebných materiálov a technológia ich výroby
May 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Ferenc
Výhody a nevýhody internet bankingu - online
April 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Galaba
Aplikácia obnoviteľných zdrojov energie na vybranom modeli
April 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Gogová
Analýza vplyvu používania a teploty na reologické vlastnosti vybraných mazív
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Gogová
Charakteristika a využitie mazív
April 2013
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Golha
Analýza reologických vlastností biopalív a ich využitie pri hodnotení kvality
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Golha
Využitie biopalív v doprave a ich vplyv na životné prostredie
May 2012
Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Matúš Gubo
Analýza požiaru v jadrovej elektrárni
May 2015Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Gubov
Jadrové elektrárne a ich využitie na Slovensku a vo svete
April 2017
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Hajdu
Bezpečnoeť a ochrana zdravia pri práci v stolárskej dielni
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Hajdu
Kvalita vstupných materiálov a výstupných produktov v stolárskej dielni
May 2013
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Hajková
Charakteristika a vlastnosti kvapalných biopalív
April 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Hajková
Vplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti bionafty
April 2020
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Hanus
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality kečupov
May 2012
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Havala
Analýza vstupných komponentov a výstupných produktov vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Patrik Havetta
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenie
April 2022
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Patrik Havetta
Porovnanie niektorých vlastností vybraných originálnych palív a biopalív
April 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Havetta
Hodnotenie kvality smotán pomocou reologických vlastností
May 2012Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Havetta
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality produktov vo vybranej organizácii
May 2014
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marek Herda
Vplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratých druhov vín
April 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Hlavatý
Návrh a realizácia programu na podporu činnosti kotolne na biomasu vo vybranej spoločnosti
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Hlavatý
Využitie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne Slovenska
May 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Horka
Analýza teplotných zmien reologických vlastností vybraných druhov pohonných látok
May 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Horka
Porovnanie vybraných fyzikálnych vlastností pohonných látok
April 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Peter Horniak
Charakteristika múk a technológia ich výroby
April 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Hulec
Hodnotenie kvality zvarov vo vybranej organizácii
May 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Hulec
Charakteristika vybraného rezného strojárskeho nástroja a jeho využitie
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Hunák
Návrh prenosného zariadenia na meranie podmienok okolitého prostredia
April 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Hunák
Rozšírenie zariadenia na meranie teploty, vlhkosti a tlaku
April 2020Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Ilavský
Hodnotenie bezpečnostných a prevádzkových faktorov malej vodnej elektrárne
April 2016
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marián Jankulár
Charakteristika a využitie motorových olejov
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Marián Jankulár
Meranie a porovnanie reologických vlastností vybraných druhov motorových olejov
May 2017
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marián Jankulár
Meranie a porovnanie reologických vlastností vybraných druhov motorových olejov
May 2017Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adela Kollárová
Porovnanie zavedeného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s normou STN OHSAS 18001 vo vybranom podniku
April 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Kováč
Hodnotenie kvality zvarov vo vybranej organizácii
May 2014
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kováč
Využitie informačných a riadiacich systémov pri výrobe automobilových súčiastok
May 2015
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Radomír Kováč
Hodnotenie kvality rastlinných olejov vyžitím reologických vlastností
May 2010
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radomír Kováč
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality rastlinných olejov
April 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Kožák
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality horčíc
May 2012
Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Martin Krajčík
Stanovenie tokových kriviek motorového oleja
April 2021
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Krasňanský
Porovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch
April 2021
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Krupa
Analýza faktorov ovplyvňujúcich prevádzku vybraných solárnych systémov
April 2016
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Filip Kupec
Charakteristika tatárskych omáčok a ich porovnanie
April 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Kvasňovská
Porovnanie reologických vlastností vazelín pre vybrané technické zariadenia
May 2018
Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Matej Lopušan
Meranie niektorých elektrických vlastností vybraných kvapalných materiálov
April 2021Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Májik
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti brzdových kvapalín
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dušan Marko
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní
May 2019
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Matušica
Analýza teplotných zmien reologických vlastností prevodových olejov
May 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Matušica
Využitie informačných a riadiacich systémov v automobiloch
May 2015Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Matúšková
Reologické vlastnosti majonéz
April 2013
Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Marek Melicher
Určenie tokových kriviek prevodového oleja
April 2021Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Mikéci
Charakteristika a technológia výroby náterových farieb
April 2014
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Mikéci
Meranie a porovnanie vybratých vlastností náterových hmôt
May 2016
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marcel Mladý
Charakteristika procesu vyhorievania palivových kaziet v reaktore
April 2016
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Katarína Papánková
Skúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadenia
April 2021
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Papánková
Využitie kvapalín prenášajúcich tlak a ich vybrané fyzikálne vlastnosti
April 2019
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Pavlatovský
Charakteristika tuhých biopalív a niektoré ich fyzikálne vlastnosti
April 2018
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Pavlatovský
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalív
April 2020
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Pavlovič
Aplikácia metód merania reologických vlastností pri hodnotení kvality materiálov
May 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Pavlovič
Hodnotenie kvality sirupov pomocou reologických vlastností
May 2012
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Penzeš
Analýza kvality produktov aplikáciou vybraných fyzikálnych metód v organizácii AGROTAMI
May 2014
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Penzeš
Hodnotenie kvality jogurtov pomocou reologických vlastností
May 2012
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Pupák
Meranie a kontrola rozmerových charakteristík vybranej súčiastky
May 2019Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Pupák
Využitie veternej energie a jej vplyv na životné prostredie
April 2017Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Puskás
Analýza vplyvu teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybraných druhov mliek
April 2018
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Puskás
Návrh pozberovej linky
April 2020Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Račko
Využitie informačných a riadiacich systémov vo výrobnom procese
April 2014
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Rajtar
Prehľad vybraných fyzikálnych veličín a spôsobov ich určovania
April 2014
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Sailer
Prínos vedcov v oblasti informačných systémov
April 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eva Sirotová
Analýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejov
April 2020
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Smutný
Analýza základných fyzikálnych vlastností tepelnoizolačného materiálu
May 2018
Displaying the final thesis
83.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Matúš Sobanský
Reologické vlastnosti biopalív
May 2014
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Stankovič
Geotermálna energia a možnosti jej využitia
April 2011Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Szabó
Veterná energia a jej využitie
April 2011
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Helena Šebová
Systém riadenia slnečných kolektorov a možnosti ich využitia
May 2015
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adrián Ševčík
Analýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch
April 2020
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Norbert Šima
Analýza vplyvu technológie spracovania vybraných materiálov na ich kvalitu
April 2014
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Norbert Šima
Posúdenie technológie spracovania na kvalitu vybratých materiálov vo výrobnej organizácii
May 2016
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Šima
Posúdenie technológie spracovania na kvalitu vybratých materiálov vo výrobnej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Štefečková
Meranie vybratých fyzikálnych vlastností polyesterových technických vlákien
May 2018
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Štefkovičová
Porovnanie kvality plastových profilov
April 2011
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Šulík
Interaktívny model pre obnoviteľné zdroje energie
May 2015Displaying the final thesis
94.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Jozef Šulík
Vplyv automatizácie na kvalitu prevádzky na vybranom zariadení
May 2017
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Šulík
Vplyv automatizácie na kvalitu prevádzky na vybranom zariadení
May 2017
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Šumeraj
Zvyšovanie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Šutka
Hodnotenie kvality vín pomocou reologických vlastností
May 2011
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Šutka
Sledovanie princípov komplexného manažérstva kvality vo výrobnom podniku
May 2013Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Ťapušík
Ekonomická efektívnosť biomasy a jej využitie v praxi
April 2011
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Tököly
Vybrané fyzikálne vlastnosti niektorých viskoelastických materiálov
April 2017
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Tököly
Zavedenie štatistickej kontroly výrobného procesu vo výrobnej organizácii
May 2019Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Tonka
Meranie fyzikálnych vlastností biomasy a využitie ich energetickej hodnoty
May 2019
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Tonka
Metódy určovania spokojnosti zákazníka a ich využitie
April 2017
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Toráč
Tvorba softvéru na rozpoznávanie odrôd jabĺk
May 2019Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniel Toráč
Zbierka riešených a neriešených príkladov z molekulovej fyziky
April 2016
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Uhrin
Jadrová energetika na Slovensku a jej vplyv na životné prostredie
May 2012
Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Uhrin
Sledovanie a hodnotenie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší v okolí Jadrovej elektrárne Mochovce
May 2014
Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Valenta
Zlepšovanie systému manažérstva v súlade s modelom EFQM vo vybranej organizácii
May 2015
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Valentíny
Využitie a ekonomická efektívnosť vodných elektrární
April 2011Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Valkovič
Hodnotenie kvality whisky pomocou reologických vlastností
May 2011
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Vojtková
Reologické vlastnosti tavených syrov
April 2013
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zmatek
Vplyv oslnenia vozidlom v protismere na schopnosť rozpoznať chodca za tmy
May 2015
Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Zmatek
Využitie asistenčných systémov v osobných automobiloch
April 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress