Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Identifikačné číslo: 1478
Univerzitný e-mail: peter.hlavac [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Andris
Prehľad a využitie fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov energie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Andris
Slovenská jadrová elektráreň Mochovce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mário Bahelka
Návrh zariadenia na meranie rezistivity sypkých materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Balko
Aplikácia modelu výnimočnosti EFQM do výrobnej organizácii
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bašista
Analýza teplotných závislostí reologických vlastností chladiacich kvapalín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Beňáková
Analýza vybranej výrobnej organizácie z pohľadu komplexného manažérstva kvality
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Tomáš Benčík
Porovnanie ekonomických a ekologických ukazovateľov pri výrobe elektrickej energie v rôznych typoch elektrární
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Brunclík
Riešené a neriešené príklady z kinematiky - online
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Bulava
Charakteristika a využitie rôznych kvapalín v automobiloch
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Patrik Durdiak
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných stavebných materiálov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Durdiak
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných stavebných materiálov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Durdiak
Vybrané fyzikálne vlastnosti stavebných materiálov a technológia ich výroby
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Ferenc
Výhody a nevýhody internet bankingu - online
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Galaba
Aplikácia obnoviteľných zdrojov energie na vybranom modeli
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Gogová
Analýza vplyvu používania a teploty na reologické vlastnosti vybraných mazív
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Gogová
Charakteristika a využitie mazív
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Golha
Analýza reologických vlastností biopalív a ich využitie pri hodnotení kvality
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Golha
Využitie biopalív v doprave a ich vplyv na životné prostredie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Matúš Gubo
Analýza požiaru v jadrovej elektrárni
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Gubov
Jadrové elektrárne a ich využitie na Slovensku a vo svete
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Hajdu
Bezpečnoeť a ochrana zdravia pri práci v stolárskej dielni
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Hajdu
Kvalita vstupných materiálov a výstupných produktov v stolárskej dielni
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Hajková
Charakteristika a vlastnosti kvapalných biopalív
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Hajková
Vplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalív
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Hanus
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality kečupov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Havala
Analýza vstupných komponentov a výstupných produktov vo výrobnej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Havetta
Porovnanie niektorých vlastností vybraných originálnych palív a biopalív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Havetta
Hodnotenie kvality smotán pomocou reologických vlastností
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Havetta
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality produktov vo vybranej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Herda
Vplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratého druhu alkoholického nápoja
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Hlavatý
Návrh a realizácia programu na podporu činnosti kotolne na biomasu vo vybranej spoločnosti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Hlavatý
Využitie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne Slovenska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Horka
Analýza teplotných zmien reologických vlastností vybraných druhov pohonných látok
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Horka
Porovnanie vybraných fyzikálnych vlastností pohonných látok
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Horniak
Charakteristika múk a technológia ich výroby
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Hulec
Hodnotenie kvality zvarov vo vybranej organizácii
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Hulec
Charakteristika vybraného rezného strojárskeho nástroja a jeho využitie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Samuel Hunák
Návrh prenosného zariadenia na meranie podmienok okolitého prostredia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Samuel Hunák
Rozšírenie prenosného zariadenia na meranie vonkajších podmienok a spracovanie získaných výsledkov cez aplikáciu v Android OS
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Ilavský
Hodnotenie bezpečnostných a prevádzkových faktorov malej vodnej elektrárne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Jankulár
Charakteristika a využitie motorových olejov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Marián Jankulár
Meranie a porovnanie reologických vlastností vybraných druhov motorových olejov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Jankulár
Meranie a porovnanie reologických vlastností vybraných druhov motorových olejov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adela Kollárová
Porovnanie zavedeného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s normou STN OHSAS 18001 vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Kováč
Hodnotenie kvality zvarov vo vybranej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Kováč
Využitie informačných a riadiacich systémov pri výrobe automobilových súčiastok
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radomír Kováč
Hodnotenie kvality rastlinných olejov vyžitím reologických vlastností
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radomír Kováč
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality rastlinných olejov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Kožák
Využitie reologických vlastností pri hodnotení kvality horčíc
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Krajčík
Stanovenie tokových kriviek motorového oleja
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Krasňanský
Porovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Krupa
Analýza faktorov ovplyvňujúcich prevádzku vybraných solárnych systémov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Filip Kupec
Charakteristika tatárskych omáčok a ich porovnanie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Kvasňovská
Porovnanie reologických vlastností vazelín pre vybrané technické zariadenia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Lopušan
Meranie niektorých elektrických vlastností vybraných kvapalných materiálov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Májik
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti brzdových kvapalín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Marko
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Matušica
Analýza teplotných zmien reologických vlastností prevodových olejov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Matušica
Využitie informačných a riadiacich systémov v automobiloch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Matúšková
Reologické vlastnosti majonéz
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Melicher
Určenie tokových kriviek prevodového oleja
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Mikéci
Charakteristika a technológia výroby náterových farieb
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Mikéci
Meranie a porovnanie vybratých vlastností náterových hmôt
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Mladý
Charakteristika procesu vyhorievania palivových kaziet v reaktore
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Katarína Papánková
Skúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadenia
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Papánková
Využitie kvapalín prenášajúcich tlak a ich vybrané fyzikálne vlastnosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Pavlatovský
Charakteristika tuhých biopalív a niektoré ich fyzikálne vlastnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Pavlatovský
Meranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalív
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pavlovič
Aplikácia metód merania reologických vlastností pri hodnotení kvality materiálov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Pavlovič
Hodnotenie kvality sirupov pomocou reologických vlastností
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Penzeš
Analýza kvality produktov aplikáciou vybraných fyzikálnych metód v organizácii AGROTAMI
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Penzeš
Hodnotenie kvality jogurtov pomocou reologických vlastností
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Pupák
Meranie a kontrola rozmerových charakteristík vybranej súčiastky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Pupák
Využitie veternej energie a jej vplyv na životné prostredie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tibor Puskás
Analýza vplyvu teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybraných druhov mliek
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tibor Puskás
Návrh na vylepšenie snímania vlhkosti zrna sušičky Pedrotti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Račko
Využitie informačných a riadiacich systémov vo výrobnom procese
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Rajtar
Prehľad vybraných fyzikálnych veličín a spôsobov ich určovania
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Sailer
Prínos vedcov v oblasti informačných systémov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Eva Sirotová
Analýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Smutný
Analýza základných fyzikálnych vlastností tepelnoizolačného materiálu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Sobanský
Reologické vlastnosti biopalív
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Stankovič
Geotermálna energia a možnosti jej využitia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Szabó
Veterná energia a jej využitie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Helena Šebová
Systém riadenia slnečných kolektorov a možnosti ich využitia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adrián Ševčík
Analýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Norbert Šima
Analýza vplyvu technológie spracovania vybraných materiálov na ich kvalitu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Norbert Šima
Posúdenie technológie spracovania na kvalitu vybratých materiálov vo výrobnej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Šima
Posúdenie technológie spracovania na kvalitu vybratých materiálov vo výrobnej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Štefečková
Meranie vybratých fyzikálnych vlastností polyesterových technických vlákien
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Štefkovičová
Porovnanie kvality plastových profilov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Šulík
Interaktívny model pre obnoviteľné zdroje energie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Jozef Šulík
Vplyv automatizácie na kvalitu prevádzky na vybranom zariadení
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Šulík
Vplyv automatizácie na kvalitu prevádzky na vybranom zariadení
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Šumeraj
Zvyšovanie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Šutka
Hodnotenie kvality vín pomocou reologických vlastností
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Šutka
Sledovanie princípov komplexného manažérstva kvality vo výrobnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Ťapušík
Ekonomická efektívnosť biomasy a jej využitie v praxi
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Tököly
Vybrané fyzikálne vlastnosti niektorých viskoelastických materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Tököly
Zavedenie štatistickej kontroly výrobného procesu vo výrobnej organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Tonka
Meranie fyzikálnych vlastností biomasy a využitie ich energetickej hodnoty
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Tonka
Metódy určovania spokojnosti zákazníka a ich využitie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Toráč
Tvorba softvéru na rozpoznávanie odrôd jabĺk
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Toráč
Zbierka riešených a neriešených príkladov z molekulovej fyziky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Uhrin
Jadrová energetika na Slovensku a jej vplyv na životné prostredie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Uhrin
Sledovanie a hodnotenie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší v okolí Jadrovej elektrárne Mochovce
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Valenta
Zlepšovanie systému manažérstva v súlade s modelom EFQM vo vybranej organizácii
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Valentíny
Využitie a ekonomická efektívnosť vodných elektrární
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Valkovič
Hodnotenie kvality whisky pomocou reologických vlastností
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Vojtková
Reologické vlastnosti tavených syrov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Zmatek
Vplyv oslnenia vozidlom v protismere na schopnosť rozpoznať chodca za tmy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Zmatek
Využitie asistenčných systémov v osobných automobiloch
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná