Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Identifikačné číslo: 1478
Univerzitný e-mail: peter.hlavac [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTOULEK, P. -- MALÍNEK, M. -- BOŽIKOVÁ, M. -- HLAVÁČ, P. -- BILČÍK, M. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- CSILLAG, J. Basic thermal properties and geometric characteristics of wood and oriented strand boards used in low-energy buildings = Osnovne toplotne i geometrijske karakteristike drvnih i orijentiranih ravnih ploča (OSB) korišćenih u zgradima niske energetske potrošnje. In Journal on processing and energy in agriculture. 22, 2 (2018), s. 73--75. ISSN 1821-4487.

Originálny názov: Basic thermal properties and geometric characteristics of wood and oriented strand boards used in low-energy buildings = Osnovne toplotne i geometrijske karakteristike drvnih i orijentiranih ravnih ploča (OSB) korišćenih u zgradima niske energetske potrošnje
Autor: Ing. Mgr. Petr Kotoulek (16%)
Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD. (14%)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (14%)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (14%)
Ing. Matúš Bilčík (14%)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (14%)
Ing. Ján Csillag, PhD. (14%)
Pracovisko: Katedra fyziky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal on processing and energy in agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2018
Od strany: 73
Do strany: 75
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dubové drevo, tepelné vlastnosti materiálov, nízkoenergetické domy, pružné dosky
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal on processing and energy in agriculture. Novi Sad: ISSN 1821-4487.

Originálny názov: Journal on processing and energy in agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1821-4487
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Novi Sad
Vydavateľ: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)