Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Identifikačné číslo: 1480
Univerzitný e-mail: jan.cimo [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci pracoviska - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

     
     
     Projekty
     
Publikácie
     
          

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201131.12.2013
2
 Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie
J. Čimo
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
3
 Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
4 Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant29.04.201409.10.2014
5
 Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery SlovenskaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2022
6 Multikriteriálna analýza interakcie vegetácie a kvality ovzdušia v podmienkach zmeny klímy v rôznych typoch krajinyJ. Pokrývková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
7 Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímyJ. Horák
OP Kvalita životného prostredia
riešiteľ
01.11.2019
30.06.2021
8
 Stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a ich následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie v podmienkach Slovenskej republiky.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2014
31.12.2016
9
 Vplyv abiotických faktorov prostredia a biotických faktorov (hypovirulencia, odolnosť k chorobám) na výskyt a šírenie rakoviny kôry spôsobenej hubou Cryphonectria parasitica pri gaštane jedlom na Slovensku
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2017
10
 Vývoj a validácia metódy nepriameho stanovenia antropogénnej imisnej záťaže
J. PokrývkováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Zástupca vedúceho projektu
01.01.2012
31.12.2014

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý