Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Identifikační číslo: 1480
Univerzitní e-mail: jan.cimo [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace     Orgány
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska
Autor: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Oponent 1:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Oponent 3:
prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska
Abstrakt:
Cieľom tejto habilitačnej práce je priblížiť vedeckým pracovníkom v oblasti biologických i poľnohospodárskych vied, genetikom, šľachtiteľom i pracovníkom v prevádzkových podmienkach poľnohospodárskej výroby a iným záujemcom informácie z teórie klimatických zmien, tvorby mapových výstupov týchto zmien a hlavne poskytnúť klimatické podklady zo základných prvkov a charakteristík energetickej bilancie z hľadiska súčasného stavu a tiež z hľadiska trendov a predpokladov ich budúcich zmien na Slovensku. Pre agroklimatické analýzy sa na území Slovenska vytypovalo 100 klimatických staníc, plošne rozmiestnených tak, aby pokrývali všetky poľnohospodárske regióny, t.j. do nadmorskej výšky 800 m. Základné agroklimatické analýzy sa vzťahovali k časovému radu 1961 – 2010, ktorý sa radí z hľadiska meraní a pozorovaní k najhomogénnejším. Trendy a predpokladané mapové výstupy budúcich klimatických zmien sa matematicko-štatistickými metódami stanovili k horizontom rokov 2035, 2050, 2075 a 2100. Predložená habilitačná práca prináša významný prínos a detailný pohľad na klimatickú zmenu a jej dopad na teplotné pomery Slovenska. Zároveň podrobne popisuje detailnú analýzu výskytu dní ľadových, mrazových, letných, tropických a noci letných a tropických v minulosti až po súčasnosť s prognózou možného vývoja až do konca roku 2100. V práci sú podrobne analyzované teplotné zmeny (priemernej, maximálnej a minimálnej teploty) a zmena vegetačného obdobia vytypovaných plodových, hlúbových a koreňových zelenín, pestovaných v poľných podmienkach z výsevu s prognózou vývoja do roku 2100.
Klíčová slova:
vegetačné obdobie, mrazové dni, ľadové dni, tropické dni a noci, klimatická zmena

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně